Shop Doneer

Dit is de vreze des HEEREN

Leestijd: 3 min.

Het thema van dit hoofdstuk is een belangrijke vraag, waar veel christenen tegenwoordig maar weinig aandacht aan geven. Hij is echter buitengewoon belangrijk - en het negeren van de vraag is tot ons eigen nadeel. De Bijbel heeft veel te zeggen over de vreze des HEEREN, heel veel christenen verstaan dit begrip verkeerd.

Van alle thema's in de Bijbel bevat de vreze des Heren enkele van de meest in het oog lopende beloften van Gods gunst en zegen. In feite ken ik geen ander thema in de Bijbel dat meer zegeningen biedt dan de vreze des Heren. Jesaja 33:6 eindigt met acht woordjes: De vreze des HEEREN zal zijn schat zijn. De vreze des Heren is niet iets om bang voor te zijn of te versmaden. Het is eerder Gods schat, die Hij deelt met Zijn volk.

Ik heb mezelf wel eens afgevraagd: Waarom werd dat juweeltje van waarheid vastgehecht aan het einde van een vers in Jesaja, zodat het bijna verstopt is? Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het zo subtiel was weggestopt omdat God wil dat wij zoeken naar de waarheid... Jezus zei dat we de Schriften moeten onderzoeken, want die zijn het die van Hem getuigen (zie Johannes 5:39). Ben jij één van die mensen die de Schriften onderzoeken? Wend jij je tot de Bijbel in een ijverige zoektocht naar waarheid? Zoek jij in Gods Woord naar antwoorden op je noden, en wend je je tot de Bijbel voor oplossingen voor je problemen? Veel mensen zijn bang voor wat God misschien tegen hen zegt, maar ze hoeven niet bang te zijn.

De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand. (Psalm 19:10a)

De vreze des Heren is niet alleen rein, ze is ook rein-igend - ze zuivert ons en houdt ons rein. Psalm 19 zegt dat zij eeuwig standhoudt - niet alleen voor dit leven, maar voor eeuwig. De vreze des Heren zal altijd een kenmerk zijn van het hele ware volk van God, zowel van mensen als van engelen.

Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. (Spreuken 23:17)

Psalm 19 zegt voor eeuwig (vers 10); Spreuken 23 zegt heel de dag (vers 17). Met andere woorden, er moet nooit een tijd zijn waarop we de vreze des Heren niet in praktijk brengen.

Gebed van de dag

Heer, laat mij de vraag van het nieuwe thema altijd en elke dag stellen: Heb ik de vreze des Heren als mijn kostbare schat? Openbaar mij dit geheimenis Heer, zodat ik kan leven in grote gerustheid, en ik de reinigende werking van haar kracht elke dag ervaar. Amen.

Boek over de vreze des HEEREN

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des HEEREN. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.