Shop Doneer

Dit is wat de vreze des Heren betekent

Leestijd: 4 min.

In onze studie naar de vreze des Heren zagen we gisteren de zeven aspecten van de Heilige Geest, die voor ons beschikbaar zijn gekomen doordat God Zelf door Zijn Geest in ons woont. We bekijken ze vandaag nog eens om te ontdekken wat de vreze des Heren betekent.

Het eerste aspect van de Heilige Geest is dat Hij het is Die in de eerste persoon tot ons spreekt als God (1). Hij is net zo zeer God als de Vader en Jezus de Zoon.

De Geest van wijsheid (2) en inzicht (3). Hier ben ik altijd van onder de indruk. Iemand kan wijsheid hebben, maar als hij gebrek aan inzicht heeft, zal hij zijn wijsheid niet op de juiste manier kunnen gebruiken. Vroeger was ik filosoof van beroep, en hoewel ik nota bene dus wijsheid studeerde, had ik niet veel inzicht.

De Geest van raad (4). Dit gaat over weten wat je moet doen, of in staat zijn om richting te geven en besturen, gecombineerd met sterkte (5), dat is kracht of macht. Het is vreselijk om macht en krachtige mogelijkheden te hebben, zonder raad. Uiteindelijk kun en zal je je macht dan namelijk op de verkeerde manier gaan gebruiken.

De Geest van de kennis en (6) de vreze des Heeren (7). Kennis is prachtig, de meeste mensen verlangen ernaar. Maar kennis op zichzelf maakt opgeblazen en verwaand (zie 1 Korinthiërs 8:1). Bijna altijd koppelt de Bijbel kennis daarom aan de vreze des Heren. We moeten geen kennis zoeken, tenzij we ook de vreze des Heren hebben; anders zal kennis ons meer kwaad doen dan goed.

Nadat in Jesaja 11:2 de zeven verschijningen van Gods Geest zijn geschetst, vervolgt vers 3 met een beeld van Jezus de Messias, wiens lust zal zijn in de vreze des Heren (NBG). Van de zeven aspecten wordt alleen deze in vers 3 opnieuw genoemd en direct in verband gebracht met Jezus. Het ene aspect waar de Heilige Geest op focust als Hij de Messias aankondigt, is de vreze des Heren. Als Jezus de vreze des Heren nodig had, zouden wij dan zonder kunnen? De vreze des Heren komt alleen door de Heilige Geest; zonder zijn we incompleet en buitengewoon kwetsbaar voor hoogmoed en de valstrikken van satan.

In Hebreeën 5 vinden we een opmerkelijke openbaring over waarom God de Vader Jezus’ gebeden altijd hoorde:

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. (Hebreeën 5:7-8, NBV)

God luisterde naar de gebeden van Jezus, omdat Hij altijd bad met de vreze des Heren. De passage hierboven verwijst naar de tijd dat Hij in doodsstrijd was in de hof van Gethsémané, wachtend tot Zijn verrader Judas kwam met de soldaten die Hem uiteindelijk zouden kruisigen. In zielsangst bad Jezus tot Zijn Vader:

...maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. (Lukas 22:42b)

Zo'n verklaring van overgave is een samenvatting van de vreze des Heren. 'Heer, laat nooit iets van mijn eigen keus voor die van U komen. Laat niets voor mij belangrijker zijn dan Uw wil'. Die houding is de essentie van wat 'de vreze des Heren' is en betekent.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor de onvoorstelbaar diepe weg die U voor mij bent gegaan, in gehoorzaamheid aan Uw Vader. Ik kan nauwelijks bevatten welke prijs U betaalde, maar ik wil U uitnodigen het geheim van de 'vreze des Heren' te doen doorwerken in mijn leven. Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart Verootmoediging.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.