Shop Doneer

Dit zijn de werken van het vlees

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat religie het vlees religieus maakt, maar het niet in staat stelt God te behagen. Veel religieuze mensen zijn alleen maar bezig het vlees te onderdrukken en aan te passen aan de geldende normen, maar de innerlijke gezindheid ontbreekt. In de Galatenbrief wordt hierover het meest geschreven. Wat was het probleem van de Galaten? Vleselijkheid en wetticisme. En Paulus zegt hierover in Galaten 5:19-21 (NBG):

Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke...

Als je de werken van het vlees analyseert, vind je daarin vier categorieën. Allereerst seksuele immoraliteit; dat is hoererij, onreinheid en losbandigheid. Veel mensen denken dat dat de werken van het vlees zijn. Ze weten niet dat er nog andere gebieden zijn waarmee afgerekend moet worden. Deze dingen zijn absoluut niet het grootste probleem.

Het volgende gebied is occultisme: afgoderij en toverij. Dat is een werk van het vlees. Als het vlees toegeeft aan toverij, wordt het demonisch. In het beginstadium worden afgoderij en toverij gemotiveerd door het vlees. Toverij is iedere poging om over mensen te heersen en ze te manipuleren zodat ze doen wat jij wilt. Iedere bewuste of onbewuste poging om mensen te overheersen is het begin van toverij en als je ermee doorgaat, krijgt demonie grip op jouw leven.

De derde categorie – verreweg de grootste – wordt gevormd door alle verkeerde gedragingen en relaties: veten, haat, twist of ruzie, afgunst of jaloezie, uitbarstingen van toorn, zelfzucht of zelfgerichte ambities, tweedracht, partijschappen, nijd. In het algemeen worden deze dingen door religieuze mensen door de vingers gezien, terwijl seksuele immoraliteit strengere veroordeling oogst.

De laatste categorie noem ik zinnelijke genotzucht: dronkenschap, verslaving aan genotsmiddelen, vulgaire humor en dergelijke. Het zijn allemaal uitingen van onze vleselijke natuur en met allemaal moet worden afgerekend.


Gebed van de dag

Vader, vult U mijn denken met Uw gedachten. Maak mij alert op afdwalingen Heer, de Psalmist zegt immers al: Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? (Psalm 19:13) Laat mijn hele leven U eer brengen! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Bid om wijsheid voor het delen van Dereks onderwijs op WeChat. In februari heeft de Chinese overheid nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Ons team moet nu elke dag bepaalde woorden verwijderen die door het vernieuwde systeem geblokkeerd worden, zodat Dereks onderwijs kan blijven worden gedeeld zonder dat het wordt verwijderd.