Shop Doneer

Doe zoals u gesproken hebt

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat wij mogen leven van elk woord (rhema) dat uit de mond van God komt (zie Math. 4:4).Om te illustreren langs welke weg het rhema komt en het resultaat dat dit voortbrengt, kijken we naar twee prachtige gebeurtenissen uit de Bijbel, vandaag één uit het Oude Testament, David, en morgen één uit het Nieuwe, Maria.

In 1 Kronieken 17 zien we David die als koning over Israël is aangesteld, zegevierend, voorspoedig en welvarend. In tegenstelling tot zijn eigen luxueuze paleis ziet hij de bescheiden tabernakel waar nog steeds de heilige ark van Gods verbond in staat en hij krijgt het verlangen een tempel te bouwen die God waardig is. De profeet Nathan, met wie David zijn verlangen bespreekt, moedigt hem eerst hartelijk aan, maar de volgende nacht spreekt God tot Nathan en zendt hem naar David terug met een heel andere boodschap. Die begint met: Ú mag voor Mij geen huis bouwen… en eindigt met de HEERE voor ú een huis zal bouwen. (vs.4,10)

Hier zien we een voorbeeld van het verschil tussen de wegen en gedachten van God en die van de mens. Het hoogste wat David in zijn eigen gedachten kon voortbrengen, was nog steeds op het aardse vlak: dat hij een huis voor God zou bouwen. De belofte die vanuit God tot hem terugkwam, was op hemels niveau, veel hoger dan David ooit bedacht kon hebben, namelijk dat God een huis voor hem zou bouwen. Bovendien had David het woord ‘huis’ gebruikt in zijn materiële betekenis, gewoon als een plaats om te wonen. Maar in Zijn belofte gebruikte God het woord in zijn bredere betekenis, namelijk een nakomelingschap, een koninklijk huis dat voor altijd zou blijven bestaan. In zijn boodschap had Nathan een rhema gebracht aan David, een direct, persoonlijk woord van God. In antwoord daarop ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aan­gezicht van de HEERE. (vers 16). Wat deed hij toen? Ongetwijfeld moest hij allereerst zijn eigen plannen en vooropgezette ideeën laten varen. Langzamerhand, toen hij leeg geworden was van zijn eigen ideeën, begon hij zich met geconcentreerde aandacht te richten op Gods boodschap, en liet dit diep tot hem doordringen. In deze houding van innerlijke stilheid, kon hij gaan ‘horen’. Uiteindelijk kwam uit het horen geloof voort – het geloof dat nodig was om toe te passen wat God hem had beloofd. Nog steeds aanwezig in Gods tegenwoordigheid antwoordde David:

Nu dan, HEERE, laat dit woord, dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt. (vs.23)

Het woord, dat U gesproken hebt… dat was het rhema. Het was niet afkomstig van het aardse niveau van Davids eigen wegen en gedachten. Het was afkomstig uit de hemel en deed Gods wegen en gedachten tot David afdalen. Toen hij dit rhema gehoord had en het binnenin hem geloof had voortgebracht, maakte David zich de belofte eigen door een gebed dat eindigde met vijf korte woorden: Doe zoals U gesproken hebt. Deze vijf woorden zijn het krachtigste gebed dat iemand kan bidden, zo eenvoudig, zo logisch en toch onweerlegbaar in zijn uitwerking. Als we er eenmaal werkelijk van overtuigd zijn dat God iets tot ons heeft gesproken en we Hem op onze beurt vragen te doen wat Hij heeft gezegd, hoe kunnen we dan nog twijfelen of Hij het zal doen? Welke macht in de hemel of op aarde kan dat dan nog beletten?


Gebed van de dag

Heer, Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen, Uw gedachten hoger dan mijn gedachten. Wilt U mij leren, om mijn eigen meningen en gedachten opzij te zetten en Uw wegen en gedachten te ontvangen. Ik wil, als ik Uw woord, Uw rhema hoor, net als David zeggen: “Doe zoals U gesproken hebt’. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

OOST-EUROPA

Bid om leiding, bescherming en kracht van de Heer voor Brano, die het werk van DPM in dit gebied overziet. Hij onderhoudt contacten met andere DPM-werkers in deze landen, waardoor hij regelmatig autoreizen moet maken.