sluit
Shop Doneer

Dood en Dodenrijk (Hades) zijn personen

Leestijd: 2 min.

Het verschil tussen ‘Sheol’ of ‘Hades’ en ‘de poel van vuur’ komt nog verder naar voren uit het verslag van Johannes in Openbaring 20:14: En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen.

Wat is nu de ware aard van ‘Dood’ en van ‘Hades’ zoals het Nieuwe Testament dit openbaart?

Meer licht en antwoord op deze vraag wordt verschaft in Openbaring 6, dat het beroemde visioen van de vier ruiters bevat. Hier zegt Johannes over de vierde ruiter in Openbaring 6:8: En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem.

Uit dit verslag blijkt duidelijk dat zowel de ‘Dood’ als het ‘Dodenrijk’ hier aan Johannes werden getoond als personen. Alleen een persoon zou op een paard kunnen zitten, en alleen een andere persoon zou deze eerste persoon kunnen volgen. Deze passage werpt dus licht op de aard van de Dood en van Hades zoals deze personen in de Bijbel worden geopenbaard.

In een bepaalde betekenis is ‘dood’ echter een toestand. Het is het ophouden van leven, wanneer de geest van het lichaam gescheiden is. Maar ‘Dood’ is dus ook een persoon. ‘Dood’ is de obscure engel, de dienaar van satan, die de geest opeist van iedere onrechtvaardige die van zijn lichaam wordt gescheiden als hij sterft.

Een dergelijke waarheid geldt ook voor de ‘Hades’. In een bepaald opzicht is ‘Hades’ een verblijfplaats voor heengegane geesten. Maar in een ander opzicht is ‘Hades’ dus een persoon. ‘Hades’ is evenals ‘Dood’ een obscure engel, een dienaar van satan, die ‘Dood’ op de hielen volgt. ‘Hades’ neemt bezit van de geesten der onrechtvaardigen, die door ‘Dood’ zijn opgeëist, en brengt ze naar het gebied van de vertrokken geesten waaraan hij zijn naam ontleent – dat is ‘Hades’.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat de dood weliswaar heel letterlijk en reëel een beangstigende realiteit is, maar dat alle mensen die hier bang voor zijn, niet onderworpen hoeven zijn aan die angst, want U Heer Jezus, hebt de dood definitief onttroond! Ik bidt dat die werkelijkheid doordringt bij alle mensen die vechten met angst voor de dood! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

  • Bid dat er volgend jaar meer mogelijkheden komen om Dereks onderwijs te delen met kerken, gevangenissen en de mensen in de aboriginal gemeenschap.
  • Bid om een grotere bekendheid van de DPM-Canada website en al het onderwijs dat daar verkrijgbaar is.

Weekvers: Openbaring 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander ​boek​ werd geopend, namelijk het ​boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.