Shop Doneer

Door geloof alleen

Leestijd: 3 min.

Wat is de vereiste om gerechtigheid te verkrijgen? Er wordt niet van ons geëist dat we de wet van Mozes houden. God zij daarvoor dank, want niemand van ons zou dat, in al haar details, kunnen opbrengen. Die wet is zeer gecompliceerd en heeft heel veel eisen. Wat wordt er dan wél van ons verlangd? In één woord: geloof. Niet het naleven van allerlei regels. De Romeinenbrief haalt het voorbeeld aan van Abraham. In Genesis 15:6 staat: En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Wát werd hem tot gerechtigheid gerekend? Zijn geloof. In Romeinen 4:22-24 zegt Paulus het volgende:

Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft...

Als we geloven in wat Jezus heeft volbracht aan het Kruis, dan behoren we tot dezelfde categorie als Abraham. Jezus werd aan de dood overgeleverd voor onze misdaden. Hij betaalde de prijs en werd uit de doden opgewekt, opdat wij rechtvaardig zouden worden. Net zoals dat bij Abraham het geval was, wordt gerechtigheid ons dus toegerekend op basis van ons geloof.

Abraham verdiende geen gerechtigheid door de werken van de wet te doen. Hij was zelfs niet onder de wet. Het zal ons niet worden toegerekend om wat wij doen, maar om wat we geloven. Geloof is de enige basis voor gerechtigheid die door God wordt geaccepteerd. God staat niet toe dat we ook maar iets aan die ene eis van geloof toevoegen. Het is niet geloof plus iets: niet geloof plus de wet, geloof plus de kerk, geloof plus de doop, geloof plus goede werken. Nee, het is alleen geloof, oftewel ‘sola fide’: door geloof alleen.

Dit was werkelijk de grote herontdekte waarheid van de Reformatie. Ik geloof niet dat de Reformatie alles heeft herontdekt, maar ze heeft wel beslag gelegd op dat ene feit: alleen door geloof worden we voor God gerechtvaardigd. God heeft de wet van Mozes weggedaan als vereiste voor het verkrijgen van gerechtigheid. Die wet is door geen enkele ándere wet vervangen. Dit heb ik vele malen onderwezen en ik heb zelfs christenen gezien die me stomverbaasd, met open mond, zaten aan te staren. Het verbazingwekkende is dat veel mensen zeggen dat zij het Evangelie geloven, maar dit toch niet begrijpen. Niettemin is dat de centrale waarheid van het Evangelie. Morgen zullen we hier meer over ontdekken.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de waarheid dat het alleen geloof is wat voor U telt en wat mij rechtvaardig maakt voor U. Toch gebeurt het zo gemakkelijk dat ik weer denk dat ik moet presteren om voor U goed genoeg te zijn. Help mij, Heer, om die waarheid van ‘sola fide’ – door geloof alleen – echt te laten bezinken in mijn denken en mijn leven. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZIMBABWE

  • Pastor Stemmet wacht op een gelegenheid meer zendingswerk te kunnen doen in verschillende Afrikaanse landen. In het bijzonder wil hij graag terug naar Zimbabwe en Zambia, om daar voorgangers te bezoeken. Bid om de juiste tijd, en om de benodigde financiën om deze lange reizen mogelijk te maken.
  • Er wordt gewerkt aan de Shona vertaling van What’s So Important About The Cross? (‘Waarom is het kruis zo belangrijk?’) Bid om Gods zalving en kracht voor Martinos, onze vertaler.
  • Bid om de juiste mensen in alle 10 provincies om te helpen met de verspreiding van dit boek; bid dat het breed geaccepteerd wordt en het geloof van veel mensen opbouwt.