Shop Doneer

Door het bloed teruggekocht

Leestijd: 3 min.
De procedure die de Israëlieten moesten volgen, is door de Heer aan ons gegeven als een voorbeeld - voor ons zijn de resultaten hetzelfde. Christus, ons Paaslam, is voor ons geslacht (zie 1 Korinthe 5:7). Het bloed is als het ware in de kom. Maar het bloed in de kom heeft op zichzelf geen werking. Het beschermt helemaal niemand. Je moet het eerst zelf persoonlijk toepassen, met jouw eigen daad van geloof, voordat het effectief wordt. Je moet het bloed vanuit de kom overbrengen naar een plaats die openlijk zichtbaar is in jouw leven. Dan is het een bescherming voor jou.
Onder het Oude Verbond koos God een bosje hysop als middel om het bloed vanuit de kom op de deurposten aan te brengen. Onder het nieuwe verbond gebruiken we geen hysop - maar we gebruiken wel iets dat beschikbaar is voor ieder mens, net zoals hysop eenvoudig beschikbaar was voor elke Israëliet. Weet je wat het is? De tong. Het zijn de woorden van onze mond die het bloed uit de kom overbrengen.
Het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis worden toegepast wanneer je de juiste belijdenis of stelling doet over het bloed. Die belijdenis neemt het bloed uit de kom en smeert het op het 'huis' van je leven. Dat is wat er bedoeld wordt met: Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis... (Openbaring 12:11).
Om het bloed op deze manier te kunnen toepassen, moet je weten wat het Woord ons leert over het bloed. Als je negeert wat het Woord leert, dan is het een onmogelijke zaak. Ik leid je door een paar teksten uit Gods Woord over Jezus' bloed. Vervolgens leg ik uit hoe je ze persoonlijk kunt toepassen. De Bijbelteksten vormen ten slotte een proclamatie, die je altijd kunt gebruiken wanneer je het nodig hebt om te getuigen van het bloed van Jezus, omdat je zo de duivel en zijn druk overwint. We beginnen met Efeze 1:7:
In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade...
Merk op dat je verlossing te maken heeft met je positie; het is alleen in Christus! In Hem hebben wij de verlossing. Ben je niet in Christus, dan heb je ook geen verlossing. Het woord 'verlossing' hier betekent eigenlijk 'teruggebracht worden.' We zijn teruggebracht / teruggekocht door Jezus' bloed. Het is als losgeld dat is betaald. Als iemand wordt gekidnapt, dan betaalt de familie soms honderdduizenden euro's om hun geliefde 'terug te kopen'. Voor de zondaar die gevangen was genomen door satan, heeft Jezus het losgeld betaald. De prijs was Zijn bloed. Door het bloed zijn wij teruggekocht uit de macht van de duivel.
In het bovenstaande vers staan twee geweldige uitspraken over het bloed: ...door Zijn [Jezus'] bloed en ...hebben wij de verlossing. Nu zullen we kijken hoe we dit persoonlijk kunnen maken - hoe je het bosje hysop kunt nemen en deze uitspraken op de deurposten van je leven kunt aanbrengen. Zeg: ,,Door het bloed van Jezus ben ik verlost." Je kunt deze waarheid toepassen door het hardop te zeggen: ,,Door het bloed van Jezus ben ik verlost."
Een vers dat precies de uitspraak van Efeze 1:7 prima aanvult, is Psalm 107:2, dat begint met: Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft... Begrijp goed: Je bent niet verlost totdat je het uitspreekt. ,,Met het hart geloven" is geweldig, maar ,,met de mond belijden" is redding (zie Romeinen 10:9-10). Je kunt het geloven - maar je hebt het niet zolang je het niet uitspreekt.

Heer Jezus, dank U wel voor de macht die U mij geeft, om door het woord van mijn getuigenis de kracht van Jezus' bloed te kunnen toepassen op elk gebied van mijn leven. Dank U voor de rijkdom van Uw genade Heer, die oneindig is en die reikt tot in verre geslachten. Amen.