Shop Doneer

Door het oog van een naald

Leestijd: 4 min.

Alle trots moet worden uitgeroeid. God heeft op die basis Zijn keuze gemaakt. Lukas heeft misschien wel meer dan alle andere evangelieschrijvers dit universele principe benadrukt:

En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd (en ik geloof dat hij de waarheid sprak). Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. (Lukas 18:18-23)

Het antwoord van deze man is niet kenmerkend voor mensen die rijk zijn, maar in de tegenwoordigheid van Jezus Christus veranderden zijn waarden - plotseling en radicaal.

Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. (vers 24-25)

De betekenis van de uitdrukking het oog van de naald behoeft uitleg. In Jeruzalem was een grote ijzeren deur die de Jaffa-poort naar de oude stad afsloot. Deze werd elke avond gesloten als de zon onderging. Als er na het vallen van de avond nog een reiziger aankwam op een kameel, die probeerde de stad binnen te komen, deden de mensen niet de grote deur weer open, maar in plaats daarvan een kleine ijzeren deur, die in de grote deur was uitgesneden. Dit deurtje was ruim 120 cm hoog en 60 cm breed. Om erdoor te kunnen moest de bezoeker afstappen, alle bagage die zijn kameel droeg eraf halen, en de kale kameel op zijn knieën proberen te krijgen, zodat hij zich net door de deuropening kon wringen. Dit deurtje stond bekend als het 'oog van de naald'... Dus toen Jezus sprak over een kameel die door het oog van een naald ging, gebruikte Hij niet één of andere overdreven of irrelevante uitdrukking. Nee, Hij sprak over iets wat voor Zijn toehoorders heel duidelijk en vertrouwd was. Jezus zei dat een rijke man die tot God wil komen, moet komen zoals een kameel door het oog van een naald komt. In de eerste plaats moet hij dus alles afleggen, al zijn rijkdommen en bezittingen.

Ten tweede moet hij op zijn knieën gaan. Alleen op die manier kan hij, van alles ontdaan, zich erdoorheen wringen; in die nauwe doorgang is geen ruimte voor trots of bezittingen.

Gebed van de dag

Vader, dit prachtige beeld dat Jezus schetst van 'alle ballast afleggen' en nederig door de knieën gaan, wil ik aannemen en toepassen in mijn leven. Ook ik behoor - wonend in het rijke Westen - tot de bevoorrechten, maar spreek uit dat ik desondanks nergens aan wil vasthouden en U dienen met alles wat ik heb en wie ik ben. Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Wil je meer leren over de geweldige impact die Gods Woord kan en moet hebben op ons leven, lees dan Heiligheid is geen optie.
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je Zijn offer de focus van jouw leven wordt!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.