Shop Doneer

Door lofprijs zien we Gods heil (2)

Leestijd: 2 min.
Vandaag bekijken we een tweede sprekend voorbeeld van hoe lofprijs zorgt voor Gods interventie en redding. Daarvoor gaan we naar het verhaal van de arme Jona, die letterlijk diep in de problemen zat. Je kent vast zijn verhaal: hij was in de buik van de vis en bad daar tot God. Het feit dat zijn gebed staat opgetekend, vertelt ons dat hij blijkbaar bij bewustzijn was... stel je voor! In Jona 2:3-4 lezen we:
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp - u hoort mijn stem!
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.... (NBV)
Zijn gebed gaat nog zes verzen lang door, maar er gebeurt niets. Maar dan begint hij God te danken, en dan kan de vis hem niet langer vasthouden. Kijk eens naar vers 10:
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt! (NBV)
Dat was nog eens een lofoffer! Als je in de buik van een vis zit, dan heb je daadkracht en geloof nodig om te beginnen God te danken. Maar God hoorde het! Vers 11:
Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.
Wanneer sprak de HEER tot de vis? Toen Jona begon God te loven en te danken.
We sluiten af met nog een prachtig voorbeeld. In Handelingen 16 lezen we over Paulus en Silas. Paulus had bij een waarzegster een boze geest uitgedreven en heel Filippi was in opschudding geraakt. Paulus en Silas werden hard geslagen en in de strengst bewaakte gevangenis opgesloten. Voeten in blok. Het was middernacht. Silas zou op dat moment tegen Paulus gezegd kunnen hebben: "Waarom moest jij dan ook zo nodig met die bevrijdingsbediening beginnen? Alles ging prima, totdat jij boze geesten begon uit te drijven!" Maar zo ging het niet. Lees Handelingen 16:25:
En omstreeks middernacht (het donkerste uur) baden Paulus en Silas en loofden God met gezang, en de gevangenen luisterden naar hen. (Nou moet het niet gekker worden! Zulke gevangenen hadden ze nog nooit gehad!)
En er vond plotseling een zware aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.
Dit was geen gewone aardbeving, maar een bovennatuurlijke. En de boeien van alle gevangenen gingen los. Hoe werd deze aardbeving veroorzaakt? Door lofprijs. Zit jij gevangen in moeilijke omstandigheden, of zie jij mensen om je heen die vastzitten? Ga lofprijzen en verwacht dat de God van de hemel de aarde doet schudden!

Geweldige hemelse Heer, dank U dat U vandaag nog steeds dezelfde bent als de God van Paulus en Silas! Ik wil leren Heer, om U onder alle omstandigheden te loven en prijzen, en wonderen van redding en bevrijding te verwachten! Amen.
(Neem een moment om te oefenen in heerlijke lofprijs, bijvoorbeeld door psalm 29 hardop te proclameren.)