Shop Doneer

Door lofprijs zien we Gods heil (deel 1)

Leestijd: 2 min.

Vandaag komen we bij de zevende waarheid in de lijst van Bijbelse feiten over lofprijs: het bereidt de weg voor Gods bovennatuurlijke tussenkomst. We lezen Psalm 50:23 (of we kunnen ook zeggen: Lofprijzing 50:23, want dat is de letterlijke betekenis van het woord 'Psalmen'). God zegt hier:

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. (NBG)

Met andere woorden, degene die lof brengt, baant in zijn situatie een weg waarlangs Gods heil, Gods genezing en uitredding, zich kan manifesteren. In 2 Kronieken 20 bijvoorbeeld, toen Josafat koning van Juda was, was een groot leger vanuit het Oosten tegen Juda opgetrokken. Josafat wist dat hij zowel de mensen als de middelen niet had om dat leger een halt toe te roepen. Daarom riep hij een vasten uit en verzamelde Gods hele volk Juda. Toen zij vastten en baden, sprak de Heer profetisch door de mond van een leviet en zei tegen Josafat wat hij moest doen: "Daal gewoon af naar een bepaalde plaats. Jij hoeft deze strijd niet te leveren, de Heer zal voor je strijden". En Josafat verzekerde het volk: "Geloof in de Here God, en je zult voorspoedig zijn." De volgende dag trokken ze uit. Wat er toen gebeurde, lezen we in 2 Kronieken 20:21:

In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: 'Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw'.

Let erop dat dezelfde reden om God te prijzen nu opnieuw weer genoemd wordt: eeuwig duurt zijn trouw!

Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. (NBV)

Als je de rest van het verhaal leest, dan zie je dat Gods volk zelf geen enkel militair wapen hoefde te gebruiken. In het wapen van de lofprijzing lag voor hen de volkomen overwinning. Hun vijanden keerden zich tegen elkaar en doodden elkaar. Het enige wat heel Gods volk hoefde te doen toen ze naar het slagveld gingen, was de buit verzamelen. Wat een geweldig beeld van de kracht van de lofprijzing!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat als ik mij richt op Uw grootheid, U voor mij zult strijden! Help mij om niet zelf de vijand te lijf te gaan vanuit eigen wijsheid, kracht of argumenten, maar om in plaats daarvan U groot te maken, dan wordt de vijand vanzelf klein! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.