Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Door vuur beproefd

Leestijd: 2 min.

Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1:5 beschrijft hij christenen als degenen ...die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee verzen hoe ons geloof beproefd zal worden:

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd - als het nodig is - bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof - die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt - mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur wordt gelouterd en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in 1 Petrus 4:12,13: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, ...

In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als 'iets vreemds', als iets wat niet hoort bij ons leven als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof, net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier, in de lessen van Petrus, vinden we net als bij Paulus en Jacobus die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde.

Drie toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament - Paulus, Jacobus en Petrus - benadrukken dus allemaal dat we het als volgelingen van Jezus niet moeten beschouwen als iets vreemds, wanneer we door moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan - of gemeenschap met - het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd, en dat wordt juist weer een bron van intense vreugde...


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank U voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien, om juist door verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt... Help mij Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt, te kennen. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd


ISRAËL

  • Bid dat het team in Israël contacten blijft leggen met personen en kerken - in het bijzonder middels sociale media – die Dereks onderwijs willen ontvangen.
  • Bid dat de Heer Dereks onderwijs in het Hebreeuws, Arabisch en Russisch blijft gebruiken om veel levens in het land en daarbuiten aan te raken.