Shop Doneer

Gods eigendom

Leestijd: 2 min.

De Bijbel leert ons dat we God moeten verheerlijken, zowel met ons lichaam als met onze geest (zie 1 Korinthe 6:20), want die behoren beiden aan God toe. Zowel ons lichaam als onze geest zijn door Jezus' bloed verlost uit de handen van de duivel. Er is geen deel van mij – geest, ziel of lichaam – dat nog staat onder het gezag van satan.

Toch is het belangrijk goed te begrijpen dat mijn lichaam, ook al is het Gods eigendom, nog geen opstandingslichaam is; ik heb een sterfelijk lichaam dat onderhevig is aan de vergankelijkheid. Maar dat sterfelijke lichaam, met al zijn vezels, cellen en weefsel – is wel Gods eigendom; het is niet van de duivel. Als de duivel dat territorium betreedt, is hij in overtreding. Door Jezus' eigendomsrecht te doen gelden op ons lichaam, kunnen we er feitelijk een bordje ophangen met 'verboden toegang'. Wettig gezien behoort ons lichaam niet toe aan satan, maar aan Jezus, die er een geestelijk doel mee heeft. Ons lichaam hoort een plaats te zijn waar de derde Persoon van de Godheid Zijn persoonlijke verblijfplaats heeft. Ons lichaam is heilig, want het is de aangewezen woonplaats van de Heilige Geest.

De Bijbel zegt vele malen dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (bijvoorbeeld in Handelingen 7:48). Hij woont dus niet in kerkgebouwen, kapellen, synagogen of andere tastbare plaatsen die we gebruiken om God te aanbidden. God woont, door Zijn Heilige Geest, in Zijn kinderen.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik verklaar dat mijn lichaam Gods eigendom is, niet dat van de duivel. Mijn lichaam behoort Jezus toe, en Hij heeft een speciale bestemming voor mijn lichaam. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.