Shop Doneer

Drie aspecten van ons getuigenis

Leestijd: 2 min.
Het laatste aanvalswapen dat we behandelen in verband met geestelijke strijd, is het wapen van ons getuigenis. Het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen getuigenis en prediking. De prediking brengt de waarheid van Gods Woord in directe zin, terwijl het getuigenis gaat over een persoonlijke ervaring, over gebeurtenissen die met het Woord te maken hebben en de waarheid ervan bevestigen. Als we bijvoorbeeld prediken over genezing, dan gaat dat over Gods principes ten aanzien van genezing en spreken we over Zijn Bijbelse beloften om te genezen. Als we echter getuigen van genezing, dan hebben we het over een gebeurtenis waarin we ervaren hebben dat God ons geneest. Getuigenis en prediking hebben dus beide met Gods Woord te maken, maar benaderen het vanuit een verschillende hoek.
Getuigen is een van Jezus’ strategische uitgangspunten in Zijn plan om de hele wereld te bereiken met het Evangelie. Hij onthulde Zijn strategie in Zijn laatste woorden tot de discipelen, die Hij uitsprak op de Olijfberg, vlak voordat Hij hen zou verlaten. In Handelingen 1:8 lezen we:
…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Ten eerste kunnen we hieruit opmaken dat we bovennatuurlijke kracht nodig hebben om effectieve getuigen van Jezus te kunnen zijn. Ons getuigenis is bovennatuurlijk en moet daarom onderbouwd en bevestigd worden door bovennatuurlijke kracht: de kracht van de Heilige Geest. Jezus stond Zijn discipelen niet toe erop uit te gaan en te getuigen, zonder eerst vervuld te zijn met de kracht die op de Pinksterdag werd uitgestort.
Ten tweede zei Jezus niet: ,,u zult getuigen..’’ of ,,u zult mijn getuigenis afleggen…’’, wat een hoop religieuze mensen tegenwoordig wèl zeggen. Hij zei: ,,u zult getuigen zijn …’’ Met andere woorden: het gaat niet alleen om de woorden die we spreken of de traktaten die we uitdelen, maar om ons hele leven. Ons leven is het getuigenis van wie Jezus is, en van de waarheid van het Evangelie.
Ten derde had Jezus voor ogen dat de cirkel van de verspreiding van de boodschap steeds wijder werd. Hij zei: ,,Begin waar je bent, in Jeruzalem. Ga uit en vertel het aan de mensen. Breng ze tot geloof en laat ze vervuld raken met de Heilige Geest. Laat hen vervolgens uitgaan en het weer aan anderen vertellen. Die zullen dan ook weer gaan geloven, vervuld worden, uitgaan en de boodschap uitdragen. Dit alles zal starten hier in Jeruzalem, zich uitbreiden naar Judea, daarna tot Samaria en verder tot het uiterste der aarde.’’
Dat waren de laatste woorden die Jezus op aarde sprak. Zijn geest en Zijn hart waren bij de uitersten der aarde. Hij zou niet tevreden zijn voor dat doel was bereikt. Zijn belangrijkste strategie om dat te bereiken, was dat al Gods mensen getuigen zouden worden die de boodschap aan anderen zouden doorgeven, om hen te winnen voor het Evangelie. Die mensen zouden op hun beurt weer hetzelfde doen, en de ‘rimpels in het water’ zouden de uitersten der aarde bereiken.
Hemelse Vader, wat een voorrecht dat ik deel mag hebben aan Uw plan om de einden der aarde te bereiken met de heerlijke boodschap van redding in Jezus Christus! Dank U dat ik door Uw Heilige Geest kracht heb ontvangen om een getuige van U te zijn! Amen.