Shop Doneer

Drie belangrijke feiten

Leestijd: 3 min.

Jezus heeft satan en zijn hele rijk totaal verslagen en Hij heeft hem ontdaan van al zijn wapens. Dit kun je zien als satans best bewaarde geheim. Het enige middel dat hij over heeft is bluf... Maar Jezus' definitieve, ultieme, totale overwinning op de duivel is het hoofdthema van de Bijbel en het is voor de Gemeente cruciaal om deze waarheid te bevatten en de Bijbelse basis ervan te begrijpen. In Genesis 1 vinden we de beschrijving van de schepping van Adam:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26)

Hier staan drie belangrijke feiten.

  1. God maakte de mens naar Zijn eigen gelijkenis, naar Zijn eigen beeld. 'Gelijkenis' verwijst naar het innerlijk; 'beeld' verwijst naar het uiterlijk. Adam was gemaakt als God in zijn moraal en geest, in tegenstelling tot elk ander, lager geschapen wezen. Maar hij was ook zoals God in zijn uiterlijk. Door de hele Bijbel heen betekent het woord 'beeld' steeds 'de uiterlijke vorm'. De mens leek op God. Dit is voor sommige mensen misschien schokkend om bij stil te staan, maar het is waar.
    Laat ik het als volgt verduidelijken: het is duidelijk dat toen God naar de aarde kwam in de persoon van Jezus, Hij zichtbaar moest worden in de gedaante van een mens - niet als een rund of als een kever. Het was de menselijke gedaante die goed en geschikt was voor het zichtbaar worden van de Zoon van God, toen Hij in het vlees kwam. Dus toen Adam geschapen werd, leek hij uiterlijk op God.
  2. Niet alleen Adam, maar het hele menselijk ras werd betrokken in Gods doelstellingen. Genesis 1:26 zegt: ‘Laten zij...’ - niet ‘laat hem...’, maar: ‘Laten zij heersen...’
  3. Adam werd (samen met zijn hele ras) geschapen om te heersen over de hele schepping. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat alles wat verloren was gegaan in de eerste Adam, hersteld werd in de laatste Adam: Jezus Christus (zie 1 Korinthiërs 15:45-49). Dat is inclusief de heerschappij. Helaas beseft de meerderheid van de christenen deze waarheid niet, deels omdat ze zich niet realiseren hoe de eerste Adam was.

De eerste Adam was een geweldig, indrukwekkend wezen. In zijn uiterlijk leek hij op God en hij zou namens God autoriteit uitoefenen over het hele domein waarover Hij hem had gesteld. Dit domein was geen klein lapje grond hier of daar... God gaf hem heerschappij over heel de aarde... Hij was geschapen om als Gods vertegenwoordiger te heersen, door Gods verschijning over de hele aarde te laten zien.

Dus daar was Adam, hij leek op God en was in een positie gesteld om namens God gezag uit te oefenen over de aarde. Maar wat gebeurde er? Simpel gezegd: Adam verkocht alles aan Gods rivaal. Daarom zond God Zijn Zoon, de laatste Adam, om alles te herstellen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, het is ontnuchterend te bedenken dat U de mens heeft geschapen om namens U heerschappij te voeren over de aarde. En ik besef dat wij er als mensen, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis, weinig van terecht hebben gebracht. Maar in Uw genade zond U de 'tweede Adam' om alles nieuw te maken. Zend ons uit in Uw plan Heer, zodat het herstel van alle dingen door Jezus Christus bewerkt wordt tot in elk detail van Uw heilsplan voor de schepping! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

    • Bid voor meer bekendheid van Derek Prince zijn Bijbelonderwijs door sociale media en de radio.
    • Bid voor onze huidige achterban, dat zij Dereks onderwijs delen met vrienden en familie.