Shop Doneer

Drie betekenissen van het Lam

Leestijd: 2 min.
Johannes de Doper werd voor Jezus uit gezonden om als heraut de weg te bereiden voor zijn komst. Toen kwam voor Johannes het moment om Jezus publiekelijk voor te stellen aan Israël. In het Johannesevangelie lezen we het verslag van dit moment:
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Deze is het van wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik komen dopen met het water (Johannes 1:29-31).
Johannes de Doper kwam om de Israëlieten voor te bereiden op het koninkrijk van God en om de Messias te openbaren. Om hen deze openbaring te geven, gebruikte hij de volgende woorden: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Wat zegt deze specifieke titel 'het Lam van God' over Jezus?
Ten eerste, bedenk dat heel Israël bekend was met dit dier. Het speelde het een unieke rol in hun geschiedenis, vanaf het moment dat het volk bevrijd werd uit Egypte - waarbij het bloed van een lam op hun deurpost het verschil had gemaakt tussen leven en dood. Hier zullen we morgen wat uitgebreider naar kijken. Er was geen enkele Israëliet die Johannes hoorde, voor wie het woord lam geen speciale betekenis had.
Ten tweede kun je In het algemeen van een lam zeggen dat het een toonbeeld is van zachtmoedigheid. Het is geen vechtersbaas. Het heeft geen klauwen of slagtanden. Het is een zachtaardig dier, en in deze hoedanigheid zien we het begrip toegepast op Jezus, bijvoorbeeld in Jesaja 53:7: Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.
Ten derde is het lam een beeld van zuiverheid en onschuld. Als je er in de lente op uittrekt en in de wei de pasgeboren lammetjes ziet dartelen, dan zien ze er zo schoon en wit en wollig uit. Als vanzelf wil je ze optillen en knuffelen.
Maar bovenal was het lam in de geschiedenis van Israël het door God aangewezen offer, dat voorzag in hun verlossing en bescherming. De Joden associeerden het lam met name met hun belangrijkste godsdienstige feest, dat wereldwijd nog steeds door vrijwel alle Joden wordt gevierd: het Pascha.

Heer Jezus, ook voor mij bent U in de eerste plaats het Lam van God, dat door Uw bloed redding heeft gebracht voor mij. Dank U wel daarvoor, en dank U ook voor uw zachtmoedigheid en zuiverheid, die voor mij een voorbeeld en inspiratie zijn. Amen.