Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De vreze des Heren: drie kenmerken

Leestijd: 3 min.
Kom, kinderen, luister naar mij, lamed ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, mem die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad nun en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech zoek de vrede en jaag die na. (Psalm 34:12-15, NBG)

In deze tekst brengt de Heilige Geest drie buitengewoon belangrijke kenmerken van de vreze des Heren naar voren. Ten eerste, de vreze des Heren moet worden onderwezen. De Heilige Geest zegt: ik zal u de vreze des Heren leren (vers 12). Als we niet bereid zijn om onderwezen te worden - als we niet bereid zijn raad en correctie te ontvangen - dan kunnen we de vreze des Heren niet ontvangen.

Ten tweede, de psalmist identificeert het eerste gebied waar de vreze des Heren in ons leven openbaar zal worden: onze tong - oftewel, de woorden die we spreken. Bewaar je tong voor het kwade staat er in vers 14. Iemand die zijn tong niet onder controle heeft, wandelt niet in de vreze des Heren. De vreze des Heren manifesteert zich in woorden die zorgvuldig worden gekozen - woorden die worden gesproken zonder overdrijving of dwaasheid.

Het derde kenmerk dat wordt benadrukt, is dat de vreze des Heren geen ruimte laat voor compromis met het kwaad: Keer je af van het kwaad en doe het goede (vers 15).

De passage begint met de opmerking dat de vreze des Heren ons een lang en goed leven aanbiedt - vele dagen om het goede te genieten. Wie wil dat nu niet? In de boeken Psalmen en Spreuken wordt voortdurend benadrukt dat de vreze des Heren een toegangspoort is naar een goed, lang leven van vele dagen. Psalm 128 schetst ons het beeld van de man die de Here vreest en als resultaat daarvan vele zegeningen ontvangt:

Welzalig is eenieder die de Heere vreest, die in Zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. (Psalm 128:1-4)

Deze zegeningen omvatten voordeel voor het hele gezin: zegeningen voor de man, voor zijn werk, voor zijn huis, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan - dit alles wordt beloofd aan de man die de Here vreest en die in Zijn wegen gaat.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U - mede door de vreze des Heren - in mijn leven wilt waarborgen dat ik altijd zal wijken van het kwade en zal kiezen om het goede te doen... Zegen mijn hele gezin en ook die van mijn familieleden. Verbindt hen aan de bovennatuurlijke kracht van de vreze des Heren. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.