Shop Doneer

Drie toetsen: In lijn met de Bijbel

Leestijd: 2 min.


In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat goed luisteren naar Gods stem normaal gesproken de sleutel is om geestelijk succes te boeken. In dit hoofdstuk wil ik het hebben over een heel belangrijke en praktische vraag die direct te maken heeft met ons onderwerp. Die vraag is: ,,Hoe kunnen we zeker zijn dat het echt Gods stem was die we hebben gehoord?" Ik zal drie belangrijke manieren uitleggen (of: drie soorten van bevestiging) waardoor we kunnen weten of we inderdaad de stem van God hebben gehoord. De eerste is: komt het overeen met de Bijbel? Wordt datgene wat we denken dat God heeft gezegd bevestigd door de Geest en de toon van de Bijbel? Dit is enorm belangrijk - zeg maar gerust het allerbelangrijkst. Ik wil in dit verband twee feiten noemen die onderling afhankelijk zijn van elkaar. Het eerste feit is dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat Gods stem tot ons komt. Ten tweede, de Heilige Geest is de auteur van de hele Bijbel. Dit wordt in de Bijbel verschillende malen gezegd en ik zal één vers aanhalen:

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2 Timotheus 3:16, NBV)

'Geïnspireerd door God' impliceert dat de Heilige Geest de Bijbelboeken heeft ingeblazen, waardoor de schrijvers werden gemotiveerd en geleid om de boeken te schrijven. De Heilige Geest is dus de uiteindelijke auteur van de gehele Bijbel. Achter alle menselijke schrijvers zit één goddelijke Persoon die verantwoordelijk is voor de juistheid en het gezag van de Bijbel: de Heilige Geest. En het is diezelfde Heilige Geest die Gods stem tot ons brengt. En dan is er nog één ding dat we zeker weten: de Heilige Geest spreekt zichzelf nooit tegen! Als Hij ons Gods stem laat verstaan, dan zal dit nooit in tegenspraak zijn met de Bijbel. De eerste manier om er dus zeker van te zijn dat we echt Gods stem hebben verstaan, is het gehoorde te toetsen aan de Bijbel. Is het in samenspraak met de woorden, de Geest en de principes van de Bijbel?

Gebed van de dag

Dank U wel, Vader, dat Uw Geest en Uw Woord altijd een eenheid vormen. Help mij tijd te investeren in het kennen van Uw Woord, zodat Uw Geest mij steeds te binnen kan brengen wat nodig is om Uw weg voor mij te verstaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

De proclamatiekaarten over Gods bescherming die nu worden gedrukt, staan op de lijst met gratis materiaal op de Australische website. De kaarten zullen worden verstuurd naar supporters met het aanbod van meer kaarten, om te delen met familie en vrienden. Bid om een goede respons.