Shop Doneer

Drinken en overgave

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 173

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
(Galaten 3:2)
Drinken en overgave
Gisteren bespraken we de eerste vier van zes stappen om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen: bekering, doop, dorst hebben en vragen.
Drinken
Na het vragen, is de volgende stap: ontvangen. In Johannes 7:37 noemt Jezus dit drinken: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. ‘Drinken’ is een actief proces van ontvangen. De vervulling van de Heilige Geest kan niet worden ontvangen door een negatieve of alleen maar passieve houding. Niemand kan drinken zonder zijn eigen, actieve medewerking; en niemand kan drinken met gesloten mond. Zoals het in het natuurlijke is, zo is het ook in de geestelijke wereld.
In Psalm 81:11 zegt de Heer: Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. Hoe simpel het ook lijkt, er zijn mensen die de volheid van de Geest niet ontvangen, omdat ze hun mond niet opendoen.
Overgave
Na het drinken, is de zesde en laatste stap: overgave. In Romeinen 6:13 spreekt Paulus tot christenen over een tweevoudige overgave aan God:En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.
Hier worden twee opeenvolgende stadia genoemd. De eerste overgave is die van onszelf - de overgave van onze wil en van onze persoon. Maar er is een verdere mate van overgave, waarin we niet alleen onze wil overgeven, maar ook onze fysieke leden. Om tot deze verdere mate van overgave te komen, is een veel groter vertrouwen op God nodig. Door onszelf over te geven - onze wil - geven wij onze gehoorzaamheid aan de wil van God, maar houden we nog vast aan het gebruiken van ons eigen verstand. Wij zijn bereid te doen wat God van ons vraagt, mits we eerst begrijpen wat precies gevraagd wordt. Maar in de overgave van onze leden gaan wij verder dan dat. Zonder enige reserve stellen wij gewoon onze fysieke ledematen volledig ter beschikking en laten God die gebruiken, zoals Hij dat wil en bedoelt, zonder te eisen dat we begrijpen moeten wat God (met ons) doet en waarom…
Alleen als we ons op deze tweede manier aan God overgeven, komen wij op de plaats van totale, onvoorwaardelijke overgave. En het is juist op dit punt dat de Heilige Geest met Zijn volheid binnenkomt en onze ledematen bestuurt.
Het speciale lid dat Hij volledig in beslag neemt, is dat onhandelbare lid dat niemand kan temmen - de tong. De overgave van onze tong aan de Geest van God, om die in ons naar Zijn eigen wil te beheersen - en helemaal los van het gebruik van ons eigen verstandelijk denken, vormt de climax van overgave - van volkomen gehoorzaamheid. Door dit hele proces ontvangen wij de gave van de Heilige Geest.
Heer Jezus, deze volledige, totale overgave aan de werking van Uw Heilige Geest is wat ik wil en zoek. Dank U, dat de doop in Uw Geest die restloze overgave aan U in mij bewerkt, zodat mijn leven wordt tot een lied dat Uw naam verheerlijkt in alle opzichten. Amen.