Shop Doneer

Dwaasheid en zwakte

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we wat het betekent om dagelijks ons kruis op te nemen en te kiezen Gods wil te doen en daarmee een dag van overwinning te ervaren.

Het principe van dagelijks ons kruis opnemen en onszelf verloochenen staat lijnrecht tegenover ons natuurlijke, menselijke denken. Ik wil graag een Schriftgedeelte geven, dat ik zeer uitdagend vind. De tekst is 1 Korinthiërs 1:25:

Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Wat een tegenstelling! Er bestaat een zwakheid die van God komt, en die sterker is dan iedere kracht die wij bezitten. En er bestaat een dwaasheid die van God komt, en die wijzer is dan alle wijsheid die wij bezitten. Er is één ding waarin het zwakke en het dwaze van God tot een absoluut hoogtepunt kwamen. Wat is dat? Het kruis! In de zwakheid en de dwaasheid van het kruis triomfeerde God over alle kracht en alle wijsheid van deze wereld. Ik geloof dat God van jou en mij vraagt deze zwakheid en dwaasheid te leren.

Het kostte mij nooit inspanning om sterk te zijn in mijn persoonlijkheid. Sterker nog, God heeft de kracht die ik als persoon bezit, gebruikt en gezegend. Maar Hij heeft me ook laten zien dat mijn eigen kracht me maar tot een beperkt punt kan brengen. Als ik wil, kan ik op dat punt stoppen. Ik ben niet verplicht verder te gaan. Ik heb veel levens en bedieningen op dit punt inderdaad zien stagneren.

Openbaringen 5:5: Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald…’

Johannes hoort hier dat de Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Hij kijkt om zich heen en verwacht waarschijnlijk een sterke, machtige, strijdlustige leeuw te zien. Maar wat ziet hij? Een Lam, dat er bovendien uit ziet als of het geslacht is. De kracht van God is niet in lichamelijke, menselijke kracht, maar in een gebroken geest, in een nederig lichaam. Dingen die dwaas en zwak lijken voor het menselijk verstand zijn de dingen waarin God Zijn wijsheid en Zijn kracht steekt. Wat is zwakker dan een gekruisigd mens? Wat is dwazer dan toestaan dat je zoon wordt gekruisigd ten overstaan van een joelende menigte? Voor zover het de wereld aanging, was het laatste wat ze van Jezus zagen een lichaam aan het kruis. God deed niets om die indruk te corrigeren. De zwakheid van God is sterker dan mensen, de dwaasheid van God is wijzer dan mensen.


Gebed van de dag

Vader, ik wil graag Uw zwakte en Uw dwaasheid leren. Ik erken dat ik in mijn eigen kracht niet kom waar U mij hebben wilt. Wilt U mij de moed geven om dwaas en zwak te durven zijn. Dank U wel Here Jezus, dat U mij het voorbeeld gaf, en aan het kruis dwaas en zwak werd, zodat U mij kon redden. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

WIT RUSLAND

  • Bid om wijsheid en creativiteit voor ons team bij het gebruiken van Dereks materialen en dat de projecten, die gepland staan voor 2021, afgerond zullen worden en gebruikt om een sterk fundament van geloof te leggen in veel mensen.
  • Bid om een geestelijk ontwaken in ons land; bid dat de christenen de vreugde ontdekken van het delen van het Evangelie en van het tonen van Gods liefde aan de mensen op een praktische manier.