Shop Doneer

Eén daad van gehoorzaamheid

Leestijd: 2 min.
Want zoals door de ​ongehoorzaamheid​ van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. (Romeinen 5:19)

Door Adams ene daad van ongehoorzaamheid zijn velen – lees: allen – van zijn nakomelingen zondaars geworden. Maar door Jezus' (de enige uitzondering die niet zondig was) ene daad van gehoorzaamheid, zijn al degenen die in Hem geloven gerechtvaardigd.

Deze parallel is belangrijk omdat de mensen die zondaars werden als gevolg van Adams zonde, inclusief jij en ik, geen zondaars waren omdat ze dingen hebben gedaan, maar omdat we in de eerste plaats zondaars zijn van nature en ten tweede ook door onze daden.

Als we dus gerechtvaardigd worden door geloof in Jezus, betekent dit niet dat God het labeltje 'zondaar' weghaalt en vervangt door 'rechtvaardig'. Nee, we worden in Christus daadwerkelijk rechtvaardig gemaakt; dat is onze nieuwe natuur van waaruit we handelen.

Net zo zeker als Adams ongehoorzaamheid ons allemaal tot zondaars maakte, op dezelfde manier kan Christus' rechtvaardigheid ons allemaal rechtvaardig maken. Dat is niet alleen een theorie of een theologie, maar een daadwerkelijke manier van leven, door de natuur die in ons is.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw offer. Ik spreek uit dat door één daad van gehoorzaamheid van U, ik ben gerechtvaardigd door geloof. Dank U dat ik door U niet langer hoef te leven in ongehoorzaamheid, maar in U rechtvaardig en heilig voor U mag leven. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.