Shop Doneer

Eén met God

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we wat de sleutel is om te kunnen leven volgens de Wet van de Geest van leven, namelijk:

'Dus is er nu geen verdoemenis...'

Het is niet door de Wet, niet door onze goede werken (of het achterwegen laten van slechte werken!), maar door geloof dat we vergeven en bevrijd zijn van onze zonden. Vele malen heb ik dit onderwezen, en vele malen heb ik christenen gezien die me stomverbaasd, met open mond, zaten aan te staren. Toch is dit de centrale waarheid van het Evangelie. In Efeze 2, vanaf vers 14, spreekt Paulus opnieuw over wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis:

Want Hij is onze ​vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo ​vrede​ zou maken. (Efeze 2:14-15)

Dit is voldoende. Door Zijn dood stelde Hij, in Zijn vleselijk lichaam, de Wet van de geboden, die uit regels bestond, buiten werking. Daarmee maakte Hij een eind aan de grote scheiding, de vijandschap tussen ons en God. De Wet brengt namelijk geen vrede, maar vijandschap. Dus om de gerechtigheid en vrede tussen ons en God te bewerken, heeft God de eisen van de Wet van Mozes buiten werking gesteld. Christenen die rechtvaardigheid verwachten van het houden van regels, zijn als iemand die bezig is te verdrinken, maar die zich krampachtig probeert vast te houden aan een plank. Die plank is de Wet. Als ze de plank loslaten, zijn ze bang te verdrinken. Maar we moeten juist verdrinken en daarna weer boven komen. De plank heeft geen enkel nut. De sleutel tot gerechtigheid is maar één woord: geloof! Door geloof zijn we niet meer onder de Wet en onder de veroordeling, maar werkt de Geest van leven in ons en morgen we in Christus één zijn met de Vader.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik ben vrij de van de pogingen van de duivel om mij onder veroordeling te brengen, maar ik geloof dat Jezus door Zijn offer de scheiding tussen mij en U heeft weggenomen. Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen!

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.