Shop Doneer

Eén met Christus

Leestijd: 2 min.
Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17)

Het woord 'verenigt' staat in de voortgaande tegenwoordige tijd. Met andere woorden: 'Wie zich voortdurend met de Heer verenigt, is één met Hem.' Er is een geestelijke eenheid met God, die parallel loopt met de lichamelijke vereniging tussen een man en een vrouw. Dat is hoe het in de Bijbel staat. Die geestelijke eenheid is zo echt, zo intiem, dat de gelovige zich met God kan verbinden zodat hij één wordt met Hem.

Net zoals Jezus één is met de Vader, zo kunnen gelovigen één zijn met de Zoon:

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Ik wil opnieuw benadrukken dat het hier niet gaat om een eenmalige gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. Het is iets wat steeds blijft doorgaan. Jezus leefde voortdurend in eenheid met Zijn Vader. Als deze eenheid ooit verbroken zou worden, wat echter nooit gebeurde tot Hij aan het kruis hing, zou Hij Zijn leven hebben verloren. En jij en ik leven geestelijk alleen op het moment dat we in die voortdurende eenheid leven met de Zoon, Jezus Christus. Door Gods genade is dat echter voortdurend zo. In eenheid leven met Hem betekent dat we één geest met Hem zijn.

De belangrijkste activiteit van de menselijke geest is eenheid met God. Het is het enige deel van de mens dat direct contact kan hebben met God. Dat is het enorme voorrecht dat we hebben, dat onze geest in eenheid kan leven met God en met Hem kan communiceren.

Wij moeten in deze eenheid met Christus leven, zoals Hij Zijn leven leefde in voortdurende eenheid met de Vader. Zorg dat je niet 'teert' op een ervaring van gisteren, maar dat je vandaag en iedere dag opnieuw, leeft vanuit jouw bovennatuurlijke, geestelijke eenheid met Christus.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik geloof dat ik leef in eenheid leef met Christus – en dat we één geest zijn. Jezus werd door de dood afgesneden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.