Shop Doneer

Echte zekerheid

Leestijd: 2 min.
Want U zegent de rechtvaardige, HEERE;
U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.
(Psalm 5:13)
Eén ding wist David absoluut zeker: God zegent de rechtvaardige. Vandaag de dag hebben vele bronnen veiligheid en zekerheid beloofd, van banken tot werkgevers en van familie en vrienden tot allerlei verenigingen... Maar ze hebben ons teleurgesteld. In de wereld om ons heen zien we heel wat financiële en politieke instituten voor onze ogen instorten. Toch is één ding in het leven nog steeds zeker: God zegent de rechtvaardige!
Dit simpele, onveranderlijke feit heeft belangrijke praktische consequenties voor onze levensstijl. Enerzijds hoeven we minder tijd en energie te steken in het zoeken van materiële zekerheid. Anderzijds moeten we ons meer bezighouden met de vraag of we rechtvaardig leven voor God; dat is immers de voorwaarde om in aanmerking te komen voor de zegen die Hij belooft aan de rechtvaardige.
De zegen van de Heer houdt overigens ook Zijn bescherming in. David zegt: U omringt hem (de rechtvaardige) als met een schild. Gods welbehagen, Zijn gunst en vriendschap, is voor de rechtvaardige. Als we Zijn gerechtigheid beoefenen en het de ruimte geven om te groeien in ons leven, dan is Gods vriendschap als een schild om ons heen.
Dit schild beschermt ons aan alle kanten; overal om ons heen is het onze bescherming tegen de slagen en de druk van het leven. Het schild van Gods goedkeuring staat ook tussen ons en de machten van het kwaad, die proberen ons te vernietigen. Bedenk goed dat deze machten te sterk en te sluw zijn om ze te kunnen overwinnen vanuit onze eigen kracht of wijsheid.
Wist je dat we geen enkele andere bescherming hebben tegen deze machten, dan het onzichtbare maar onoverwinnelijke schild van Gods welbehagen? Dit zijn onveranderlijke, onzichtbare wetten die ons leven regeren, en in het licht van deze wetten is het verstandig om onze prioriteiten opnieuw te bekijken.
Kiezen voor 'rechtvaardig leven' is een betere en langer renderende investering dan eigen slimheid, 'zien-waarmee-je-weg-kunt-komen', of zelfgerichtheid en eigenbelang.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6:33)

Mijn antwoord in geloof:
Heer, help mij om mij veel meer uit te strekken naar rechtvaardig leven voor U, dan naar persoonlijk succes of eigenbelang. Ik maak vandaag opnieuw het besluit om eerst Uw Koninkrijk te zoeken Vader, wetend dat ik U daarmee de ruimte geef voor al het andere dat nodig is voor zo vele mensen. Amen.