Shop Doneer

Een bijzondere relatie met gewone mensen

Leestijd: 2 min.

En Jezus wandelde langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en Zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. (Mattheüs 4:18-20)

Een mooi voorbeeld van Jezus als wonderbare raadsman vinden we aan het begin van Zijn bediening op aarde. Hier roept Hij Zijn eerste leerlingen op om Hem te volgen. Van alle mogelijke leerlingen koos Jezus twee eenvoudige vissers uit. Ze hadden geen goede opleiding, geen speciale contacten met de priesters of Bijbelgeleerden uit die tijd. Ze waren gewoon vissers, mannen van de praktijk en van het gewone leven. Maar Jezus, de grote raadgever, zag iets in deze mannen. Hij wist wat Hij van hen kon maken. Dus zei Hij: ''Als je voor Mij kiest en Mij volgt, dan maak ik iets bijzonders van je. Dan blijf je geen gewone visser, maar maak Ik je een visser van mensen.''

Hij zou de discipelen laten rondreizen om in Zijn naam duizenden mensen te genezen en gelukkig te maken, door te vertellen over Zijn boodschap van redding. Aan het eind van Zijn bediening werd Jezus gearresteerd door jaloerse godsdienstleiders. Door een Romeinse gouverneur werd Hij gekruisigd. Drie dagen later stond Hij echter op uit het graf, als bewijs dat Hij Gods Zoon was. Jezus leeft nog steeds en wil ook vandaag een bijzondere relatie met mensen aangaan. Ook met jou. Het is niet belangrijk hoe je leven er nu uitziet. Het gaat erom wat Hij van jou wil maken. Zijn wonderbare raad ziet in jou iets unieks. Als je besluit Hem te volgen, zal Hij iets unieks van je maken.

De twee vissers legden hun netten neer en volgden Jezus. Tweeduizend jaar later zijn hun namen over de hele wereld bekend. Deze mannen veranderden de wereld. Zo groot is de macht van Jezus, de wonderbare Raadgever!

Gebed van de dag

Geweldige Heer Jezus, dank U dat U ook van mijn leven iets bijzonders wilt en zult maken. Ik kies U als mijn topadviseur. Geeft U mij raad en help me om U dan ook onvoorwaardelijk te volgen en gehoorzamen, zodat uw naam door mijn leven heen verheerlijkt wordt. Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

  • Bid om nieuwe contacten met mensen die gebed nodig hebben en/of hulp voor het vinden van de DPM-Canada website.
  • Bid dat de lopende relaties met de inheemse gemeenschap, bedieningen, kerken en personen versterkt worden.