Shop Doneer

Een blanco cheque...

Leestijd: 3 min.
We hebben gezien dat Jezus' offer aan het kruis gezorgd heeft voor alles wat ooit nodig is, voor tijd en eeuwigheid, voor iedere gelovige. De voorziening is compleet, maar onze toe-eigening ervan is een proces dat voortdurend doorgaat. Hoe stappen we binnen in Gods volledige voorziening?
In de vorige overdenkingen zagen we al de eerste essentiële vereiste: geloof. De mens die tot God komt, moet geloven. Geloof is geen vrijblijvende optie. Volgens Hebr. 11:6 moeten we geloven dat God bestaat en geloven dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken. In de komende overdenkingen leren we de tweede vereiste: we moeten leren omgang te hebben met de Heilige Geest.
De Geest leidt ons in het toepassen van alle voorzieningen door Christus' verzoeningswerk. Hij zal je persoonlijk leiden naar alles wat je nodig hebt. Redding betekent niet alleen dat je zonden worden vergeven - hoewel dat, God zij dank - een essentieel onderdeel is! Redding, het Griekse woord sozo, omvat de totale voorziening van God voor Zijn kinderen. Eerder in onze studie zagen we dat sozo over het algemeen vertaald wordt met 'behouden', maar dat het in de evangeliën ook wordt gebruikt voor het genezen van zieken, bevrijding van boze geesten, het opwekken van doden en de totale verlossing van Gods volk. Dit ene woord beschrijft al deze Goddelijke gunsten. Mijn definitie van redding is dan ook 'alles waarin voorzien is door het kruisoffer van Jezus - geestelijk, lichamelijk, emotioneel, materieel - gisteren, heden en voor altijd.
Onze wedergeboorte is een eenmalige ervaring. Als dit gebeurt, dan ben je voor eeuwig behouden. Maar gered worden (of 'verlossing' of 'uitredding') is een doorgaande ervaring - iets wat je moet blijven ontdekken en in bezit nemen, iets waarin je moet gaan wandelen. Redding is als het land Kanaän, dat Israël in een aantal fasen moest veroveren. In Psalm 78 zien we dat redding alle dingen omvat die God voor Zijn volk heeft gedaan vanaf Egypte tot aan het Beloofde Land. Iedere daad van genade en zegen en voorziening is hierbij inbegrepen. Het betreft hun bevrijding uit Egypte, hun doortocht door de Rode Zee, de wolk die over hen heen kwam, de voorziening van manna en kwakkels, het voorzien in water uit de rots, het feit dat hun kleren en schoenen nooit versleten en dat Hij de volken voor hen uitdreef. Dit alles en nog meer wordt samengevat in dat ene woord: 'redding'. Maar Israël was ongelovig en ongehoorzaam en sprak tegen God (vers 19).Daarom werd de Here, toen Hij het hoorde, verbolgen en een vuur ontbrandde tegen Jakob, ook verhief zich toorn tegen Israël, omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp (SV: heil, sozo!) niet vertrouwden (vers 21-22).
Wat was het basisprobleem van de Israëlieten? Ze geloofden niet in God en vertrouwden niet op Zijn volledige redding. Uit dit gedeelte wordt duidelijk dat ongeloof God boos maakt. Zou ditzelfde basisprobleem ook niet opgaan voor ons als Kerk? We geloven niet in God op de manier waarop Hij wil dat we in Hem geloven. We vertrouwen niet op Zijn totale voorziening voor iedere nood. Toch wil God dat we Hem in alles vertrouwen. In Rom. 8:32 verklaart God dat Zijn voorziening alle dingen omvat. Dit vers is een blanco cheque. God heeft de cheque ondertekend en jouw naam erop geschreven, maar Hij heeft het bedrag niet ingevuld. Jij kunt invullen wat je maar nodig hebt!
Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Als God bereid was om Jezus te geven - de meest kostbare schat in het heelal, Degene die het dichtst aan Zijn hart was - dan kan er toch niets anders zijn wat Hij ons zal onthouden? Onthoud goed dat je zonder Jezus op niets anders van God aanspraak kunt maken dan op Zijn oordeel. Maar mèt Hem en dankzij Hem zal God jou alles geven wat je nodig hebt. Er hoeft niets meer gedaan te worden; er zijn geen extra kosten. God geeft je alle dingen. Gratis. Dat is alomvattende redding. Maar we zullen niet in deze alomvattende redding kunnen wandelen, voordat we erkennen welke rol de Heilige Geest hierbij speelt.

Hemelse Vader, dank U wel dat U ook mij persoonlijk alles geschonken heeft in de Heer Jezus, en dat U mij leert om elke dag samen met de Heilige Geest te wandelen in de alomvattende redding van Jezus! Dank U Heer! Amen.