Shop Doneer

Eén daad van gehoorzaamheid

Leestijd: 1 min.
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden (Romeinen 5:19).
Door Adams ene daad van ongehoorzaamheid zijn velen - lees: allen - van zijn nakomelingen zondaars geworden. Maar door Jezus' (de enige uitzondering die niet zondig was) ene daad van gehoorzaamheid, zijn al degenen die in Hem geloven gerechtvaardigd.
Deze parallel is belangrijk omdat de mensen die zondaars werden als gevolg van Adams zonde, inclusief jij en ik, geen zondaars waren omdat ze dingen hebben gedaan, maar omdat we in de eerste plaats zondaars zijn van nature, en ten tweede ook door onze daden.
Als we dus gerechtvaardigd worden door geloof in Jezus, betekent dit niet dat God het labeltje 'zondaar' weghaalt en vervangt door 'rechtvaardig'. Nee, we worden in Christus daadwerkelijk rechtvaardig gemaakt; dat is onze nieuwe natuur van waaruit we handelen.
Net zo zeker als Adams ongehoorzaamheid ons allemaal tot zondaars maakte, op dezelfde manier kan Christus' rechtvaardigheid ons allemaal rechtvaardig maken. Dat is niet alleen een theorie of een theologie, maar een daadwerkelijke manier van leven, door de natuur die in ons is.

Dank U Jezus voor Uw offer. Ik proclameer dat door één daad van gehoorzaamheid van U, ik ben gerechtvaardigd door geloof. Dank U dat ik door Christus niet langer hoef te leven in ongehoorzaamheid, maar in Hem rechtvaardig en heilig voor U mag leven. Amen.