Shop Doneer

Een doorn in het vlees

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we dat in het Kruis Gods zwakte sterker is dan onze sterkte en Zijn dwaasheid wijzer dan onze wijsheid. Vandaag lezen we een getuigenis waaruit blijkt dat het belangrijk is dat wij onze eigen sterkte en wijsheid opgeven.

In een toneelstuk zag ik eens een jonge vrouw, die een prachtige japon kreeg aangeboden om haar haveloze, oude jurk te vervangen. Ze was van harte bereid de nieuwe japon aan te nemen, maar ze wilde geen afstand doen van haar oude jurk. Zo is het met velen van ons. We denken: ik wil Gods wijsheid en Gods sterkte wel, maar voor de zekerheid hou ik ook nog aan de mijne vast. Maar God werkt niet op die basis.

Je moet aan het einde komen van je eigen wijsheid en kracht, voordat God Zijn genade zal openbaren in jouw leven. Paulus doet in dit verband een verbazingwekkende uitspraak in 2 Korinthiërs 12. Heb je overigens wel eens opgemerkt hoeveel aandacht er vaak uitgaat naar 1 Korinthiërs 12, omdat daar alle gaven van de Geest vermeld worden? Dan is 2 Korinthiërs 12 maar een ondergeschoven kindje. Weet je waarom? Het thema daar is zwakheid en lijden en dat is geen populaire boodschap. In 2 Korinthiërs 12:7, spreekt Paulus uit persoonlijke ervaring:

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.

Het eerste deel van de tekst zegt Paulus vanwege alle bijzondere openbaringen die hij heeft gekregen. God hád hem op dat gebied namelijk heel veel gegeven. Maar weet je welke gevolgen openbaringen kunnen hebben? Ze kunnen ons hoogmoedig maken. Maar God hield zoveel van Paulus, dat Hij hem op een heel ongebruikelijke manier voor hoogmoed heeft bewaard. Hij liet een engel van satan op hem los, die hem van plaats naar plaats achtervolgde. Die veroorzaakte problemen, vervolgingen, pijn en lijden en hield hem daarmee nederig.

Velen van ons willen graag nederig zijn, maar verbazen zich over de middelen die God daarvoor gebruikt. Paulus zegt dat hem een doorn in het vlees is gegeven. Dit beeld is afkomstig uit het Oude Testament. Jozua wilde dat de Israëlieten de Kanaänieten zouden verdrijven, want als dit volk naast hen zou blijven wonen, zouden zij worden als doornen in hun vlees.

Velen van ons hebben doornen in ons vlees van eigen makelij, omdat wij het beloofde land zijn binnengetrokken maar daar veel Kanaänieten hebben laten rondhangen. Dat zijn de gewoonten en gedachten van het land, de dingen waarin we gelijkvormig zijn geworden aan de wereld om ons heen. Eén van de dingen die God mij en Ruth steeds weer leerde, is dat we de Kanaänieten moeten uitschakelen. Paulus was echter niet zélf verantwoordelijk voor de doorn in zijn vlees. Het was iets wat God in zijn leven toeliet.


Gebed van de dag

Lieve Vader, leer mij om met het lijden in mijn leven om te gaan zoals ook Paulus deed; heel nuchter constateert hij dat de doorn in zijn vlees, het lijden waar hij doorheen gaat, hem behoedt voor hoogmoed. Vader, werk zo’n karakter ook in mijn leven uit! Dank U Heer, dat U mij steeds helpt mijn oog in alle omstandigheden gericht te houden op U! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Nog niet lang geleden zijn in een periode van 15 dagen 32.000 mensen online bereikt met Dereks Chinese materiaal, niet alleen in China, maar ook in 60 andere landen! De pandemie veroorzaakt nog steeds lockdowns binnen en buiten China: bid dat nog veel meer mensen Dereks onderwijs online vinden en daardoor tot Christus komen, of opgebouwd worden in hun geloof.