Shop Doneer

Een duur offer

Leestijd: 2 min.

Laten we een tekst uit het boek Spreuken bekijken waarin het belang van onze woorden wordt benadrukt:

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten (Spreuken 18:21).

Twee dingen komen voort uit het gebruik van de tong: dood en leven. Als we mopperen, negatief of zelfgericht zijn, zal onze tong dood brengen. Maar als we bevrijd zijn van al dat negatieve en we wandelen in lofprijs en aanbidding voor God, dan zal onze tong leven voortbrengen. Welke vrucht onze tong ook voortbrengt – zoet of bitter – we zullen die vrucht eten.

Laten we nog eens onze weektekst bekijken en er een ander belangrijk principe uit halen:

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden (of danken, Hebreeën 13:15).

Een opvallend woord hier is 'offer'. Lofprijs is een offer. Volgens de principes van Gods Woord vereist een offer een sterven. Bij de Oudtestamentische (dier)offers werd er niets aan God geofferd dat niet eerst was gestorven. We zien dus dat een offer van lofprijs ook een sterven vereist – een sterven van de oude mens. De oude mens kan God niet prijzen zoals God dat toekomt. Er moet eerst een sterven zijn.

We weten dus dat een offer ons iets kost; het is dus duur. Laat ik het zo zeggen: We moeten God vooral prijzen als we er het minst toe geneigd zijn. Lofprijs kan niet afhankelijk zijn van ons gevoel. Het is een offer van onze geest.

Gebed van de dag

Dank U Heer. Ik prijs U. Ik proclameer dat lofprijs een offer is, iets duurs, en of ik het nu voel of niet, ik zal U prijzen. Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.