Shop Doneer

Een eeuwig teken

Leestijd: 1 min.
Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
In het volgende vers geeft God het beeld van vruchtbaarheid. Hij zegt: Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Er zal dus een verandering komen in wat wordt voortgebracht. Eerst waren er een doornstruik en een distel, nu zullen er mirt en cipres opschieten. De doornstruik en de distel zijn nutteloos en lelijk en brengen geen bruikbare vrucht voort. Anderzijds zijn de mirt en de cipres mooie, schaduwrijke bomen die de aanblik van de woestijn veranderen. Zo is het ook met onze eigen gedachten en wegen: ze brengen slechts doornen en distels voort. Maar als Gods wegen en gedachten komen, worden ze vervangen door mirt en cypres; vruchtbaarheid en zegen komen in de plaats van onvruchtbaarheid en kaalheid.
Als Gods Woord doordringt in ons hart en leven, worden vier resultaten zichtbaar: vreugde, vrede, lofprijs en vruchtbaarheid.
Ten slotte lezen we aan het eind van vers 13:Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken (NBV).Het is heel belangrijk te begrijpen dat Gods uiteindelijke doel zijn heerlijkheid is. Zo zal de HEER zich roem verwerven... De NBG zegt:het zal de Here zijn tot een naam...Dat betekent: De naam van de Heer zal erdoor verheerlijkt worden. Als Gods Woord in ons leven doordringt, haar werk doet en leidt tot vruchtbaarheid, dan zal dat zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid of vernietigd zal worden.
De naam van God, zijn identiteit, zijn handtekening, wordt zichtbaar in ons leven, als ons denken en doen in lijn komt met zijn denken en doen. De resultaten die God op deze manier voortbrengt in ons hart en ons leven zijn bovendien eeuwig, blijvend. Ze kunnen niet uitgewist worden; en daarom zijn ze tot de glorie van de Almachtige, eeuwige God.

Vader, dank U dat als ik uw gedachten ga denken, er vruchtbaarheid en schoonheid komt in de plaats van onvruchtbare, nutteloze woestijn. Als ik om me heen kijk, dan verlang ik naar uw gedachten, Heer, zodat er verandering komt en uw naam verheerlijkt wordt! Amen.