Shop Doneer

Een gebroken geest

Leestijd: 2 min.
Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen;
in brandoffers schept U geen behagen.
De offers voor God zijn een gebroken geest;
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
(Psalm 51:18-19)

Davids persoonlijke nood heeft hem doen begrijpen wat God werkelijk van een mens verlangt. God is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in uiterlijkheden, hier vertegenwoordigd door 'offers' en 'brandoffers'.

Dat wil niet zeggen dat uiterlijke godsdienstige rituelen nooit door God worden verlangd. Integendeel; er zijn veel Bijbelgedeelten die benadrukken dat dit soms wél het geval is. Het betekent echter dat de uiterlijke dingen bij Hem niet de belangrijkste plaats innemen. God stelt geen behagen in onze godsdienst als die alleen bestaat uit uiterlijke gebruiken.

God ziet altijd verder dan de buitenkant en kijkt naar onze motieven en naar de houding van ons hart. Wat wil Hij daar zien? Een gebroken geest, zegt David, een gebroken en verslagen of verbrijzeld (NBG) hart. Zulke woorden doen in onze tijd vreemd aan. Wat betekent het dat God verlangt naar een gebroken geest? Wil Hij ons neerslaan en vernederen? Nee, zeer zeker niet.

Wat is dan een gebroken geest? Ik geloof dat het een geest is die zijn eigen grenzen heeft bereikt. Hij/zij stelt geen eisen meer en komt niet met argumenten aandragen. Elke onafhankelijkheid, elke eigenzinnigheid en elke eigengerechtigheid is tenietgedaan. Zo'n geest keert zich alleen nog tot God en stelt zijn vertrouwen niet op eigen verdiensten, maar alleen op Gods oneindige (en onverdiende) genade.

God kan deze gebrokenheid van geest in eenieder van ons teweegbrengen, mits wij Hem daartoe in de gelegenheid stellen. Hij gaat heel persoonlijk met ons om en zal onze persoonlijkheid nooit geweld aandoen. De druk die Hij uitoefent is nooit te zwaar, maar precies genoeg om Zijn plannen met ons te kunnen volbrengen. Want niet van harte verdrukt en bedroeft Hij mensenkinderen. (Klaagliederen 3:33)

Als je soms door moeite gaat, bedenk en proclameer dan een andere Bijbeltekst die ook bestaat uit drie drieën... In Jeremia 33:3 moedigt God je aan: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.

Gebed van de dag

O. hemelse Vader, wat ben ik dankbaar voor Uw voortdurende liefde, elke dag van mijn leven. Help mij om elke dag van het komende jaar, U te eren met mijn leven, en dat mijn lied van aanbidding voor U is. Heer, doe Uw werk in mijn hart en leven opdat ik U offers kan brengen die U welgevallig zijn. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.