sluit
Shop Doneer

Een gekruisigd denken discussieert niet

Leestijd: 2 min.

Gisteren zijn we begonnen met de bespreking van de kandelaar, die in de tabernakel geplaatst stond in het heilige. We zagen dat deze een beeld is van ons verstand dat wordt verlicht. In het boek Psalmen lezen we dat licht is gerelateerd aan begrip:

Wanneer uw woorden opengaan, geeft dat licht en schenkt dat onverstandigen inzicht. (Psalm 119:130)

In Efeziërs zien we vervolgens dat dit begrip of inzicht een geestelijk proces is. En dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken (Efeziërs 4:23). Het woord 'vernieuwd' staat in de voortdurende tegenwoordige tijd. Het is dus geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces - ons verstand wordt doorlopend vernieuwd.

Begrip en inzicht komen doordat je je denken toewijdt aan de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je denken overneemt, dan zal Hij het in lijn brengen met het Boek dat Hij schreef - de Bijbel. Als de Heilige Geest je denken gevangen neemt, dan zullen jouw gedachten in alle situaties overeenstemmen met de Bijbel. Dit is echter een proces.

Net zoals Jezus het voorbeeld neerzet voor de wil (mijn spijze is de wil te doen van Degene die mij gezonden heeft, Johannes 4:34), zo doet Hij hetzelfde voor ons denken:

Laat daarom dit denken in u zijn, dat ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 2:5, NKJV)

Leer te denken wat (en hoe) Jezus dacht. In het vervolg van deze Bijbeltekst zie je dat het sleutelwoord 'nederigheid' is.

Die in de vorm van God, het geen roof achtte om gelijk te zijn aan God. (vers 6)

Jezus vernederde zichzelf tot het punt van de dood aan het kruis. Dat is het denken wat in Jezus was. Het denken moet zijn eigen kruisiging ondergaan. Ons trotse, koppige denken moet gevangen genomen worden en tot gehoorzaamheid, tot onderworpenheid, en tot de dood aan het kruis worden gebracht. Een gekruisigd denken discussieert niet langer met God). Het zegt niet meer: 'Ja maar...". Het zegt: ,,Amen."

De verlichting van ons verstand hangt af van de vraag in hoeverre onze wil is toegewijd. Je kunt geen verlicht verstand hebben zonder dat je je wil aan God hebt overgegeven. Het verlichte denken openbaart altijd de gezindheid van de wil. De kandelaar scheen immers ook op de tafel van de toonbroden in de tabernakel. Zo laat de verlichting van je denken ook zien in hoeverre je wil echt is toegewijd.

Gebed van de dag

Vader, ik nodig U uit om voortdurend mijn denken te blijven vernieuwen, en ik besluit om mijn oude, vleselijke denken te kruisigen, zodat mijn wil en denken worden geleid door Uw Geest. Verlicht mijn denken met Uw waarheid Heer, en laat mijn wil aan U zijn toegewijd. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

Ons nieuwe boek De belofte van voorziening komt eind deze maand beschikbaar in boekwinkels en kerken. Bid dat dit onderwijs de gelovigen in Hongarije zal helpen om Gods liefde, zorg en trouwe voorziening in al onze noden te begrijpen.