Shop Doneer

Een gereinigd vat

Leestijd: 2 min.

We hebben gisteren gekeken naar 1 Thessalonicenzen 3, waar Paulus spreekt over heilig zijn bij de komst van onze Here Jezus Christus. In het volgende hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen gaat Paulus verder met het onderwerp heiligheid in relatie tot ons lichaam:

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven. (1 Thessalonicenzen 4:3-4, NBG)

Zoals ik al eerder noemde, verbaast het je misschien dat Paulus deze christenen moest vertellen dat ze niet langer seksueel immoreel mochten leven. Maar deze mensen waren afkomstig uit een heidense achtergrond, zonder de tien geboden en zonder enige geaccepteerde morele norm (die vandaag overigens voor vele miljoenen om ons heen opnieuw vervaagt). Paulus moest hen vertellen dat hoererij voor een christen niet is toegestaan. Vandaag benoemen we dit wat eigentijdser, maar de geestelijke realiteit is nog hetzelfde: ‘seks voor of buiten het huwelijk’. Toch is Gods norm hierin nog steeds van toepassing.

Vers 4 zegt: dat ieder van u in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven. Andere vertalingen zeggen hier: zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid en daaruit blijkt wat wordt bedoeld met ‘zijn vat’. Paulus sprak over het menselijk lichaam. Hij zei in feite: Als christen moet je weten hoe je het vat van jouw lichaam heilig en eerbaar moet houden. Je moet leren hoe je je lichaam rein, schoon en gezond moet houden, en beschikbaar voor de Geest van God.

Je lichaam is eerbaar. Het is een prachtige creatie van God, ontworpen om de tempel te zijn van de Heilige Geest (zie 1 Korinthiërs 3:16; 6:19). Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om die tempel in de best mogelijke conditie te houden, in elk opzicht. Zo geloof ik bijvoorbeeld niet dat een oprechte gelovige zijn gezondheid kan verwaarlozen, omdat het lichaam zo nauw verbonden is met Gods doel van heiligheid.

Paulus gaf vergelijkbare instructies aan de Romeinen:

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar... laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13).

Ik ben het niet eens met mensen die opzettelijk de conditie van hun lichaam afbreken, op welke manier dan ook. Heiligheid is niet slechts een lijst van dingen die je niet mag doen, die gedachte zal ik blijven benadrukken. Maar alles wat ervoor zorgt dat de conditie van het lichaam verslechtert, is onheilig.

Gebed van de dag

Vader, ik wil ook op dit gebied gehoorzaam zijn aan Uw Woord. Mijn lichaam is van U, en als U vraagt van mij om mijn lichaam heilig en eerbaar te houden dan wil ik dat serieus nemen. Ik wil naar beste weten goed voor mijn lichaam zorgen, omdat mijn lichaam van U is. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.