Shop Doneer

Eén geworden met de Heer

Leestijd: 1 min.
Als de Bijbel je nog nooit geschokt heeft, dan heb je hem waarschijnlijk nog nooit echt gelezen. In de Bijbel staan namelijk heel wat wereldschokkende dingen. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 6:16:
Of weet u niet dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.We snappen allemaal dat deze tekst gaat over seksuele immoraliteit, ontucht en lichamelijke eenwording met een prostituee. Met deze context in gedachten schrijft Paulus:
Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem (vers 17).Je kunt dit vers niet buiten de context lezen. Zoals we zien, schrijft Paulus over een verbinding die net zo reëel is als een lichamelijke eenwording - maar dan een geestelijke verbinding of eenwording. Dat is wat het betekent om getrouwd te zijn met Hem die is opgestaan uit de dood. Het is niet onze ziel die is verbonden met de Heer, maar onze geest; ...wie zich met de Heere verbindt, is één geest met Hem.
Je ziel is in staat tot theologisch nadenken, en draait hierin mogelijk voortdurend op volle toeren, maar het is je geest die God kent. De geest is het door God ingeblazen deel van de mens. De Heer blies de geest van leven in Adams neus (zie Genesis 2:7). Dat is wat de mens tot leven bracht in de hof van Eden. Dat deel van de mens zal ook nooit vinden, totdat ze opnieuw verenigd wordt met God. Je kunt alle pleziertjes en filosofieën van de wereld najagen, maar je geest wordt er niet door. Je geest wil alleen maar God, en het is je geest die net zo werkelijk zo met God verbonden kan worden als dat het lichaam van een man door seksuele gemeenschap verbonden kan worden met een hoer. Je mag deze verzen nooit van elkaar scheiden. Deze twee dingen zijn volkomen verschillend (de gemeenschap tussen een man en een prostituee aan de ene kant, en onze gemeenschap met God aan de andere kant), maar de vergelijking is accuraat en helpt ons de relatie tussen deze twee dingen begrijpen.

Dank U Heer dat U zich met mij verbindt. Ik proclameer dat 'Hij die zich met de Heer verbindt één geest is met Hem'. Deze waarheid geldt voor mij. Ik ben verbonden met God en één geest met Hem. Amen.