Shop Doneer

Een God van nabij...

Leestijd: 3 min.

Het derde aspect van de Heilige Geest is dat Hij alomtegenwoordig is. Als we zeggen dat God alomtegenwoordig is, dan bedoelen we daarmee dat God overal tegelijkertijd is. God Zelf bevestigt dit in Jeremia 23:23-24:

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen, en zou Ík hem niet zien?, spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Spreekt de HEERE.

Hoe kan dat? We weten uit de Bijbel dat God regeert op Zijn troon in de hemel, met Jezus aan Zijn rechterhand. Hoe kan Hij dan hemel en aarde vullen met Zijn tegenwoordigheid? In Psalm 139:7-12 geeft David het antwoord. Eerst vraagt hij: Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Hier zien we dat God overal tegelijkertijd aanwezig is door Zijn Geest. Vervolgens brengt David dit feit dichterbij met een gedetailleerder beschrijving:

Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.

Waar wij ook heengaan, God is er, door Zijn Geest -onzichtbaar, ook anderszins vaak niet waarneembaar, maar we kunnen niet aan Hem ontsnappen. Voor een ongelovige is dat waarschijnlijk een vreselijke gedachte, maar voor een gelovige is dit een troostrijke, veilige zekerheid. Waar we ook terechtgekomen zijn, ook daar zou Uw hand mij geleiden, Uw rechterhand mij vastgrijpen. In het Nieuwe Testament is het Jezus Zelf die ons deze zekerheid geeft: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.(Hebreeën 13:5)

Soms zijn we ons op geen enkele manier bewust van Zijn tegenwoordigheid, maar Hij is er, door Zijn Heilige Geest. Het lijkt misschien of we in het donker wandelen, maar zelfs de duisternis verbergt niet voor U... Iedere christen moet een innerlijke gevoeligheid voor de Heilige Geest ontwikkelen, onafhankelijk van wat we om ons heen kunnen waarnemen. Als onze zintuigen ons geen bewijs leveren van Zijn aanwezigheid, of als ze Zijn aanwezigheid zelfs lijken te ontkennen, dan moet er in de diepte van onze geest nog een bewustheid zijn van de voortdurende tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Zo kunnen we ook veel beter begrijpen waarom Hij de Trooster (Johannes 14:26) en de Helper (Johannes 14:26, WV) wordt genoemd.

Een passende afsluiting van dit hoofdstukje is de Vader en de Zoon te danken voor de Heilige Geest, die eeuwige, alwetende en alomtegenwoordige Trooster en Helper.

Gebed van de dag

Hemelse Vader en Here Jezus, dank U wel voor die eeuwige, alwetende, overal en altijd aanwezige Helper en Trooster, de Heilige Geest. Dank U voor het voorrecht dat ik altijd en overal gemeenschap mag hebben met de levende God, door de Heilige Geest die in mij woont… Ik wil me hier dagelijks van bewust zijn Heer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

  • Bid om een nieuwe proeflezer die Dereks werk verstaat. Bid dat hij of zij een passie heeft voor Jezus, en een goed taalgevoel.
  • Onze ‘Kerk op de boot’ telt veel jonge gezinnen, en we komen ruimte te kort. We moeten dus de boot verkopen en een nieuw onderkomen zoeken. Dit kan jaren duren: bid om wijsheid en voorziening van God, zodat het geen lang proces wordt.

ZENDINGSBERICHT TSJECHIË

  • Er is een toenemende vraag naar Dereks materiaal en een goede verkoop, waardoor we nieuwe materialen kunnen produceren. We zijn dankbaar voor de wereldwijde steun van DPM-supporters om nieuwe vertalingen te kunnen bekostigen. Eén donor gaf zelfs een uitstekend gerenoveerde IT uitrusting.
  • We hebben contact met twee groepen voormalige ‘Jehova’s getuigen’ die Jezus hebben leren kennen, en honger hebben naar Gods Woord. Ze komen naar het kantoor om Dereks materiaal voor hun vrienden!