Shop Doneer

Een hart dat is vrijgemaakt

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 93

Een hart dat is vrijgemaakt
Ik loop op de weg van uw geboden, want u hebt mijn hart vrijgemaakt. (Psalm 119:32 NIV)

Wat betekent het om vrij te zijn? Betekent het dat je gewoon altijd maar alles kunt doen wat je wilt? Dat je alle regels en beperkingen aan de kant gooit, en (daardoor) een zelfzuchtig, egoïstisch, eigenzinnig leven gaat leiden? Vrienden, ik zeg je, en ik spreek uit persoonlijke ervaring – uit mijn eigen leven en de levens van veel andere mensen die ik van tijd tot tijd heb begeleid - dat is geen echte vrijheid. Dat is slavernij. Als je bent overgeleverd aan je eigen wil, dan ben je een slaaf van jezelf, en een slaaf van de zonde.
Maar er bestaat echte vrijheid; die beleven we als God ons hart vrij maakt. De psalmist zegt: ‘U hebt mijn hart vrijgemaakt’. Wat is het bewijs daarvan? ‘Ik loop op de weg van Uw geboden’. Als we werkelijk bevrijd zijn door de genade van God en door de kracht van God, dan is dat niet om zelfgericht te gaan leven en ons eigen ding te doen, maar om in staat te zijn God te gehoorzamen. En dat te doen met grote blijdschap, met bereidwilligheid en niet met tegenzin, maar vrij en blij.
De psalmist zegt: ‘Ik loop op de weg van Uw geboden’. Ik probeer dan niet meer om excuses te vinden om maar niet te hoeven gehoorzamen. Maar ik verlang ernaar Uw wil te kennen. En als ik Uw wil ontdek, dan ga ik op die weg lopen. Er klinkt verlangen en enthousiasme in door, wat komt door het feit dat je niet zelfgericht bent, maar doordat je God vreugde geeft door Zijn wil te doen. De Bijbel zegt: ‘Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’.
Heer, wat is het toch heerlijk om vrij te zijn om U te aanbidden! Maak mijn leven, en de dingen die ik zeg, doe en denk, een voortdurend doorgaand aanbiddingslied voor U! Daarin ligt ware, blijvende vrijheid Heer. Ik ben U zo dankbaar dat Uw genade voortdurend door mijn leven heenstroomt naar anderen, zodat ik een loflied ben voor U! Dank U Heer! Amen.