Shop Doneer

Slachtoffer en Priester

Leestijd: 3 min.

De zoete sfeer rond het Kerstfeest kan ons gemakkelijk doen vergeten dat God heilig is. Doordat Jezus Christus vaak wordt afgebeeld in zwakheid als een kleine baby, lijkt God heel gemakkelijk te benaderen. In de hele Bijbel wordt ons echter ook duidelijk gemaakt dat we God, omdat Hij heilig is, niet kunnen benaderen in onze zonde en schuld, zonder een offer.

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk – wat in wezen ook al gold in het Oude Testament – dat het offeren van een dier nooit werkelijk verzoening kan bewerken voor de zonde van de mens. Dit wordt heel duidelijk vermeld in Hebreeën 10:3-4. De schrijver spreekt over al de dieren die in het Oude Testament werden geofferd en zegt:

Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

Deze offers losten dus nooit, maar dan ook nooit, het probleem van de zonde op. Ze waren eerder een voortdurende herinnering aan het feit van de zonde en aan de noodzaak van een offer. Alleen God kon voorzien in het definitieve offer.

De Bijbel laat ons in deze context verder zien dat er voor een offer twee dingen nodig zijn: een slachtoffer en een priester. Het slachtoffer is datgene wat als offer wordt aangeboden. De priester is degene die het offeren verricht. In Zijn allerhoogste voorziening heeft God Zelf in beide voorzien – zowel in het slachtoffer als in de priester – beide in één Persoon; Jezus Christus. In Johannes 1:29 zegt Johannes de Doper over Jezus Christus:

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

Door de openbaring van de Heilige Geest zag Johannes de Doper in Jezus Degene Die het ware, laatste, volkomen afdoende offer zou worden. De zonde van de hele wereld zou door dit éne offer bedekt worden. Heiligheid vereiste het, liefde voorzag erin; in één Persoon – Jezus.

Maar Jezus was niet alleen het offer, Hij was ook de Priester. Het is heel belangrijk dit goed te begrijpen. Het wordt vermeld – om een plaats te noemen – in Hebreeën 9:14:

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Zie je: Christus offerde zichzelf. Het woord dat hier vertaald is als ‘geofferd ’is het specifieke woord voor een ‘priesterlijk offer’. Christus was niet alleen het offer, Hij was ook de Priester.

Hier zien we dus de Goddelijke oplossing van het spanningsveld tussen liefde en licht, tussen Gods heiligheid en Gods liefde. Jezus voorzag zowel in het slachtoffer als in de priester. Wat is het belangrijk om te zien dat Jezus Christus absoluut volkomen toereikend is. Door de eeuwige Geest omvatte Hij in Zichzelf de zonden van alle mensen van alle tijden – die van het verleden, het heden en de toekomst. Dat éne, volkomen toereikende offer voor de zonden, waarin werd voorzien door Gods liefde, voldeed aan de vereisten van Gods heiligheid.

Al je zonden – die van het verleden, het heden en de toekomst – zijn bedekt door het ongeëvenaarde offer van Jezus Christus.

Gebed van de dag

O, Heer Jezus, wat is het toch onuitsprekelijk bijzonder, bijna niet te bevatten, dat U Zichzelf voor mij – en voor al mijn medemensen die in U geloven, hebt overgegeven, om onze (verdiende!) dood te sterven! Dank U Heer, dat Uw offer de tijd overspant en dat al mijn misstappen uit mijn verleden, heden en zelfs de toekomst, door U zijn uitgewist! Halleluja! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.