sluit
Shop Doneer

Een hogere orde van rijkdom

Leestijd: 3 min.

Graag wil ik bij dit thema ook een woord van waarschuwing en balans toevoegen. Als jouw enige rijkdom bestaat uit je huis, je diploma's, je Mercedes of je vakantiehuisje, bedenk dan alsjeblieft één ding: Uiteindelijk kun je niets meenemen. Je zult straks de eeuwigheid binnengaan als een naakte ziel. Maar er bestaat een hogere orde van rijkdom. In Spreuken 8:17-18 spreekt de personificatie van wijsheid (dat wil zeggen: de Wijsheid van God):

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid.

Let op het woord duurzaam. Niets wat we in deze wereld bezitten, is duurzaam. We kunnen uiteindelijk niets meenemen. Dus wat is 'duurzaam bezit'? Ten eerste: alles wat we geven aan het koninkrijk van God. Jezus zei:

er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd... en in de wereld die komt, het eeuwige leven (Markus 10:29-30).

Met andere woorden, alles wat we van ons bezit aan God geven, worden duurzame goederen. Een honderdvoudige teruggave van wat je geeft, staat gelijk met tienduizend procent - dat is pas een hoog rendement! Maar God zegent ons niet altijd in de vorm van materiële overvloed! Paulus onderscheidde twee manieren om God op aarde te dienen, die eveneens blijvende rijkdom opbouwen:

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. (1 Korinthiërs 3:11-15)

Paulus schetst hier twee soorten dienstbetoon als offer aan God. De ene soort is groot van omvang maar heeft weinig waarde: hout, hooi, stro. De andere soort - goud, zilver en kostbaar gesteente - is veel kleiner van omvang, maar doorstaat de toets van het vuur en de tijd. Zorg ervoor dat je geen grote hoeveelheden hout, hooi en stro opstapelt, vlugge, tijdelijke, vergankelijke dingen, omdat er ooit een vuur zal komen dat het allemaal in een oogwenk zal verteren.

Blijvende rijkdom zijn de levens die we zegenen met de waarheid van Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest, een combinatie die christelijk karakter voortbrengt. Op deze manier bouwen we mannen en vrouwen van God, maar doorgaans niet in grote hoeveelheden. Ondanks onze vreselijke gewoonte in de kerk om te kijken naar aantallen, gaat het niet om de vraag hoeveel leden een kerk heeft, maar hoeveel discipelen ze voortbrengt. Jezus heeft ons nooit opgedragen om nieuwe gemeenteleden te winnen, maar om discipelen te maken. In de loop van een lang leven in Gods dienst heb ik gezien dat degene die discipelen maakt, meestal begint met een klein groepje, net als Jezus zelf. Maar ze zijn zelf-vermenigvuldigend. Uiteindelijk houd jij ook veel over, maar dan in kwaliteit - niet noodzakelijk in kwantiteit.

Gebed van de dag

Heilige Geest, inspireert U mij om op de juiste manier naar mijn geld, tijd en mogelijkheden te kijken en er op de juiste manier mee om te gaan, zodat ze zich vermenigvuldigen, Uw Koninkrijk wordt gebouwd en ik Uw naam verheerlijk, ook met mijn bezit en mogelijkheden. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.