Shop Doneer

Een hogere orde van rijkdom

Leestijd: 2 min.
Graag wil ik bij dit thema ook een woord van waarschuwing en balans toevoegen. Als jouw enige rijkdom bestaat uit je huis, je diploma's, je Mercedes of je vakantiehuisje, bedenk dan alsjeblieft één ding: Uiteindelijk kun je niets meenemen. Je zult straks de eeuwigheid binnengaan als een naakte ziel. Maar er bestaat een hogere orde van rijkdom. In Spreuken 8:17-18 spreekt de personificatie van wijsheid (dat wil zeggen: de Wijsheid van God): Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Let op het woord duurzaam. Niets wat we in deze wereld bezitten, is duurzaam. We kunnen uiteindelijk niets meenemen. Dus wat is 'duurzaam goed'? Ten eerste: alles wat we geven aan het koninkrijk van God. Jezus zei dat ieder die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers prijsgeeft om Hem en om het evangelie, honderdvoudig terugontvangt: nu... en in de toekomende eeuw het eeuwige leven (Markus 10:29,30). Met andere woorden, alles wat we van ons bezit aan God geven, worden duurzame goederen. Een honderdvoudige teruggave van wat je geeft, staat gelijk met tienduizend procent - dat is pas een hoog rendement! Maar God zegent ons niet altijd in de vorm van materiële overvloed! Paulus onderscheidde twee manieren om God op aarde te dienen, die eveneens blijvende rijkdom opbouwen: Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hijzelf zal gered worden, maar als door vuur heen. (1 Kor. 3:11-15) Paulus schetst hier twee soorten dienstbetoon als offer aan God. De ene soort is groot van omvang maar heeft weinig waarde: hout, hooi, stro. De andere soort - goud, zilver en kostbaar gesteente - is veel kleiner van omvang, maar doorstaat de toets van het vuur en de tijd. Zorg ervoor dat je geen grote hoeveelheden hout, hooi en stro opstapelt, vlugge, tijdelijke, vergankelijke dingen, omdat er ooit een vuur zal komen dat het allemaal in een oogwenk zal verteren. Blijvende rijkdom zijn de levens die we zegenen met de waarheid van Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest, een combinatie die christelijk karakter voortbrengt. Op deze manier bouwen we mannen en vrouwen van God, maar doorgaans niet in grote hoeveelheden. Ondanks onze vreselijke gewoonte in de kerk om te kijken naar aantallen, gaat het niet om de vraag hoeveel leden een kerk heeft, maar hoeveel discipelen ze voortbrengt. Jezus heeft ons nooit opgedragen om nieuwe gemeenteleden te winnen, maar om discipelen te maken. In de loop van een lang leven in Gods dienst heb ik gezien dat degene die discipelen maakt, meestal begint met een klein groepje, net als Jezus zelf. Maar ze zijn zelf-vermenigvuldigend. Uiteindelijk houd jij ook veel over, maar dan in kwaliteit - niet noodzakelijk in kwantiteit.


Heilige Geest, inspireert U mij om op de juiste manier naar mijn geld, tijd en mogelijkheden te kijken en er op de juiste manier mee om te gaan, zodat ze zich vermenigvuldigen, Uw Koninkrijk wordt gebouwd en ik Uw naam verheerlijk, ook met mijn bezit en mogelijkheden. Amen.