Shop Doneer

Een kernprobleem

Leestijd: 2 min.

Paulus predikte - in navolging van Jezus - een boodschap van bekering. In Handelingen 20:20-21, beschrijft Paulus zijn bediening in Efeziërs en zegt:

...hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

Paulus schetst hier heel eenvoudig de boodschap die hij aan iedereen verkondigde, Jood en Griek, in het openbaar of binnenshuis: bekeer u en geloof in God. Aan het einde van het Nieuwe Testament, in Openbaring 2 en 3, schrijft Johannes de boodschap van Jezus aan zeven gemeenten in de provincie Azië. Voor vijf van deze gemeenten is Jezus' eerste eis dat ze zich bekeren. Naar alle waarschijnlijkheid is het percentage gemeenten dat zich vandaag moet bekeren minstens zo groot.

Vele jaren lang heb ik in de bediening gestaan en christenen geholpen met allerlei soorten problemen. Terugdenkend aan alles wat ik in al die jaren voorbij heb zien komen, ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de meeste gevallen één kernprobleem was: gebrek aan bekering. Als deze mensen de boodschap van bekering hadden ontvangen en daar vervolgens naar hadden gehandeld, dan zouden ze in veel gevallen geen verdere pastorale zorg meer nodig hebben gehad. Hun problemen zouden automatisch zijn opgelost.

In onze 'onverloste' staat is de eerste zonde waar we ons allemaal van moeten bekeren, onze rebellie tegen God. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden aan de asmogendheden bekend onder welke voorwaarde zij vrede zouden sluiten: onvoorwaardelijke overgave. Op geen enkele andere basis zouden ze vrede sluiten. God stelt diezelfde eis. Hij zal geen vrede met ons sluiten op een andere basis dan onvoorwaardelijke overgave. Geen argumenten, geen eisen, geen excuses, geen uitzonderingen. Onze eenduidige reactie moet zijn: ,,Heer, hier ben ik, God. Ik geef me over! Zeg me wat ik moet doen.''

Je afkeren van de zonde, onderwerping aan God en toewijding aan de heerschappij van Jezus is werkelijke bekering. In de hele Bijbel is dat de allereerste eis voor redding. Daarover valt niet te onderhandelen.

Gebed van de dag

Heer, ook ik leg al mijn opstandigheid en eigenwaan af en geef me helemaal opnieuw, totaal aan U over. Ik doe alles weg uit mijn leven wat niet van U is, en volg alleen maar U, Heer Jezus. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.