Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Eén kernprobleem...

Leestijd: 1 min.
Paulus predikte - in navolging van Jezus - een boodschap van bekering. In Handelingen 20:20-21, beschrijft Paulus zijn bediening in Efeze en zegt:
...hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.
Paulus schetst hier heel eenvoudig de boodschap die hij aan iedereen verkondigde, Jood en Griek, in het openbaar of binnenshuis: bekeer u en geloof in God. Aan het einde van het Nieuwe Testament, in Openbaring 2 en 3, schrijft Johannes de boodschap van Jezus aan zeven gemeenten in de provincie Azië. Voor vijf van deze gemeenten is Jezus' eerste eis dat ze zich bekeren. Naar alle waarschijnlijkheid is het percentage gemeenten dat zich vandaag moet bekeren minstens zo groot.
Vele jaren lang heb ik in de bediening gestaan en christenen geholpen met allerlei soorten problemen. Terugdenkend aan alles wat ik in al die jaren voorbij heb zien komen, ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de meeste gevallen één kernprobleem was: gebrek aan bekering. Als deze mensen de boodschap van bekering hadden ontvangen en daar vervolgens naar hadden gehandeld, dan zouden ze in veel gevallen geen verdere pastorale zorg meer nodig hebben gehad. Hun problemen zouden automatisch zijn opgelost.
In onze 'onverloste' staat is de eerste zonde waar we ons allemaal van moeten bekeren, onze rebellie tegen God. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden aan de asmogendheden bekend onder welke voorwaarde zij vrede zouden sluiten: onvoorwaardelijke overgave. Op geen enkele andere basis zouden ze vrede sluiten. God stelt diezelfde eis. Hij zal geen vrede met ons sluiten op een andere basis dan onvoorwaardelijke overgave. Geen argumenten, geen eisen, geen excuses, geen uitzonderingen. Onze eenduidige reactie moet zijn: ,,Heer, hier ben ik, God. Ik geef me over! Zeg me wat ik moet doen.''
Je afkeren van de zonde, onderwerping aan God en toewijding aan de heerschappij van Jezus is werkelijke bekering. In de hele Bijbel is dat de allereerste eis voor redding. Daarover valt niet te onderhandelen.

Heer, ook ik leg al mijn opstandigheid en eigenwaan af en geef me helemaal opnieuw, totaal aan U over. Ik doe alles weg uit mijn leven wat niet van U is, en volg alleen maar U, Heer Jezus. Amen.