sluit
Shop Doneer

Een kostbare paradox

Leestijd: 2 min.

Thema: Verootmoediging maakt je sterk

Het voorbeeld van gisteren – een verkeerde financiële keuze of zakelijke beslissing - is nog maar een relatief simpel voorbeeld van een fout. Maar wat als je zo’n foute inschatting hebt gemaakt op geestelijk gebied? Je hebt een broeder verkeerd ingeschat en hem links laten liggen… Wat doe je? Doe je alsof je neus bloedt, of vraag je vergeving en maak je het goed? Of een ander veel voorkomend voorbeeld. Een man in de bediening raakt te emotioneel betrokken bij een vrouw die hij hulp biedt. Ik heb dit vele malen zien gebeuren. Er hoeft niet eens sprake te zijn van lichamelijk contact, maar het hart van de man en zijn houding naar zijn vrouw is aangetast. Wat doe je? Bedek je het met religieuze praat en zeg je: ,,Ach, ik heb een speciale band met haar – ze begrijpt me op een manier die mijn vrouw niet begrijpt.’’? O, wat een misleidende, gevaarlijke woorden! Ik heb met vele mannen te maken gehad die bevrijding nodig hadden op dit gebied, en het motto is: Vlucht zo ver mogelijk weg van die situatie! Zeg je baan op indien nodig, maar maak dat je weg komt!
Het probleem is, in het bijzonder voor mannen, dat we het zo moeilijk vinden om toe te geven dat we een fout hebben gemaakt. Het voelt zo vernederend en zwak. In het bijzonder als je het moet belijden aan je vrouw. Als een man zijn vrouw verkeerd heeft behandeld, als hij haar niet het respect, de liefde, tijd en tederheid heeft gegeven die haar toekomt, en hij komt ermee bij mij, dan komt hij daarmee niet weg. Dan zal ik hem altijd eerst terugsturen naar zijn vrouw om ook haar zijn excuses aan te bieden. Weet je waarom? Omdat de kans dat het dan opnieuw gebeurt vele malen kleiner is… Verootmoediging maakt je klein en het voelt misschien zwak, maar het maakt je geestelijk juist super sterk!
Het is een kostbare paradox, een schijnbare tegenstelling, dat bij God een houding van ootmoed waarin je je dus klein maakt, geestelijk juist een grootse daad is! Het is een geestelijk geheim, dat helaas in de wereld om ons heen meestal niet of nauwelijks begrepen wordt. Toch is het een universeel principe.
Vader, help mij beseffen dat het krachtig en sterk is, om eerlijk te zijn over mijn fouten en me daar vervolgens ook radicaal van te bekeren! Heer, dank U wel dat U in mijn zwakte juist sterk bent en dat U mijn fouten vergeeft en me helpt om deze te herstellen. Amen.