Shop Doneer

Eén kudde, één herder

Leestijd: 2 min.
In Johannes 10 heeft Jezus tot vers 16 gesproken over de mensen die in Hem geloven uit het volk Israël. Maar dan gaat Hij verder en zegt over mensen van andere volken:
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen [niet van het Joodse volk]; ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
Wat zal de gelovigen uit alle heidense volken tot Jezus trekken? Waarom komen ze naar Hem toe? Omdat zij zullen horen naar zijn stem. Dat is het kenmerk van iedereen die tot Jezus komt. 'Zij zullen naar mijn stem luisteren', zegt Jezus, 'en dan zullen zij één kudde worden, met één herder'. Hoe? Wat is de weg die leidt tot eenheid onder christenen uit alle achtergronden en volken? Het zal komen doordat ze luisteren naar de stem van de Heer. Het is geen kwestie van organisatie, en ook niet hoofdzakelijk een kwestie van leer of theologische discussie. Ik geloof dat er eenheid komt als we allemaal leren luisteren naar de stem van de Heer.
Dit alles wordt samengevat in Johannes 10:27, waar Jezus zegt: Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Dit zijn drie kenmerken van echte discipelen van de Heer, degenen die Hem volgen en zijn volk zijn. Ten eerste: ze luisteren naar zijn stem. Ten tweede: Hij kent ze, herkent ze en erkent ze. Ten derde: ze volgen Hem. Het is geen kwestie van kerkelijke achtergrond of denominatie. Jezus spreekt niet in termen van Rooms Katholiek, protestant, baptist of pinkster... Hij zegt niet: 'Mijn volgelingen vind je in die bepaalde kerk of groep', maar Hij zegt: ,,Het kenmerk van mijn volgelingen is dat ze luisteren naar mijn stem. Ik ken ze, zij volgen Mij. Dat maakt ze anders dan anderen." Daarbij moeten we beseffen dat in bijbelse tijden een herder zijn kudde niet voor zich uit joeg, maar dat hij voor hen uitging om hen te leiden, en dat hij hen leidde met het geluid van zijn stem. De schapen volgden niet zozeer doordat ze naar hem keken, maar door naar hem te luisteren, en ze gingen altijd in de richting waar ze de stem van de herder hoorden. Toegepast op deze gelijkenis is het onmogelijk om de Heer te volgen zonder dat je naar zijn stem luistert. Je kunt Hem alleen volgen door te luisteren naar zijn stem. Hoe kan ik dit op een goede, liefdevolle manier zeggen? Jezus zei niet: ,,Mijn schapen lezen de bijbel.'' Begrijp me goed, het is belangrijk om de bijbel te lezen, maar dat is niet voldoende. Miljoenen mensen lezen de bijbel, maar luisteren niet naar de stem van de Heer. Niet het lezen van de bijbel op zich stelt ons in staat Hem te volgen; we moeten ook luisteren naar zijn stem.


Heer, dank U dat ik verbonden ben met vele andere van uw schapen die naar Uw stem luisteren, die U kent, en die U volgen - dwars door alle denominaties heen. Wilt U mij helpen om niet alleen uw Woord te lezen, maar daar doorheen ook uw stem te horen spreken.