sluit
Shop Doneer

Een lange, doelgerichte wedloop

Leestijd: 2 min.

Als in Hebreeën 12:1 staat dat we 'alle gewicht moeten afleggen', dan moeten we denken in termen van de wedstrijd. Een echte hardloper haalt zijn zakken leeg, zorgt dat hij lichamelijk geen overtollig gewicht heeft en draagt de lichtst mogelijke, flexibele kleding. Hij neemt geen onsje aan onnodig gewicht mee. Sommige dingen die we niet per se herkennen of benoemen als 'zonde', fungeren toch nog steeds als ballast, dat op ons kan drukken en ons kan hinderen in de wedstrijd. Ze putten onze kracht uit en verleiden ons om er teveel tijd en aandacht aan te besteden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gerichtheid op zaken als kleding, de laatste electronica-trends, aandacht voor wat andere mensen over me denken, perfectionisme in ons werk of onze taken, wat echter onnodig veel tijd opslokt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 'last' die ons volgens Paulus zo makkelijk in de weg zit…

Onthoud goed dat deze wedstrijd geen korte sprint is – het is een lange, doelgerichte race. Het meest noodzakelijke kenmerk is volharding. Veel mensen starten aan hun race als christen alsof het een korte afstand is. Een tijdje later liggen ze uitgeteld aan de zijlijn; ze zijn gestopt terwijl ze nog maar nauwelijks begonnen waren. Een wijze les uit Prediker 9:11 zegt:

niet de snelsten winnen de wedloop, noch de sterksten de strijd. (NBG)

Weet je wat het getuigenis van een echte winnaar, de apostel Paulus, was?

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de ​rechtvaardigheid​ die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timoteüs 4:7-8)

Paulus wist dat hij de wedloop had gewonnen. Hij had het traject voltooid en wist dat de prijs op hem lag te wachten. Dat is een heerlijk getuigenis. Het kan ook jouw en mijn getuigenis zijn, als we ons aan de voorwaarden houden. We winnen niet door snelheid of kracht, maar door vol te houden.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U me helpt te volharden. Ik proclameer dat ik 'alle gewicht naast mij neerleg' als voorbereiding om een lange en doelgerichte wedstrijd uit te lopen. Ik zal met volharding de wedloop lopen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.