sluit
Shop Doneer

Een lichaam van vernedering

Leestijd: 1 min.
Toen de mens tegen God in opstand kwam, werd diens hele persoonlijkheid aangetast. Het woord dat de Bijbel gebruikt voor deze toestand is 'verderf' of 'verval'. Ieder gebied van de menselijke persoonlijkheid is hieraan onderworpen: geestelijk, moreel en lichamelijk heeft het proces van verderf vat op ons. Het eindpunt van het lichamelijke vervalproces is de dood. Paulus zei:Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).Door de zonde is het gif van het verderf in ons leven gekomen. Precies zoals een wesp het gif in het lichaam brengt via een angel, zo heeft satan het gif van verderf en de dood in ons leven geïnjecteerd, door de angel van de zonde.
Allemaal zijn we verderfelijke schepsels geworden. In Filippenzen 3:21 spreekt Paulus over ons vernederd lichaam. We zijn vernederd door onze opstand tegen de Schepper. Hoe elegant, gezond, welvarend of beroemd we als mens ook kunnen zijn, we leven in vernederde lichamen. We kunnen de beste voeding eten en de zuiverste drank drinken, we moeten nog steeds naar het toilet. We zijn misschien sterk en gezond, maar als het erg warm is, beginnen we te zweten. Of we nu rijk zijn of arm, allemaal zweten we. Deze ingebouwde lichaamsfuncties herinneren ons aan het feit dat we allemaal opstandelingen zijn, en onze lichamen zijn voortdurend onderhevig aan verderf.
Gedurende vijf jaar heb ik Afrikaanse onderwijzers opgeleid, en ik was erg onder de indruk van en geïnteresseerd in hun atletische vermogens. Niettemin zei ik tegen deze sterke jonge mannen: ,,Onthoud goed dat als een minuscuul malariamugje zijn gif in je lijf prikt, dan verander je onvermijdelijk toch in een bibberend, koortsig hoopje ellende." Dat is de realiteit van ons vernederde lichaam. Het goede nieuws is echter dat Jezus stierf om ons te verlossen - en niet alleen onze ziel. Hij verloste de hele mens - lichaam, ziel en geest.

Dank U Heer dat U de voorziener bent, ook voor mijn lichaam. Ik proclameer dat Jezus stierf om mij helemaal te verlossen. Daarom is mijn lichaam van de Heer en is de Heer voor mijn lichaam. Amen.