Shop Doneer

Een licht om openbaring te brengen

Leestijd: 3 min.

Ik geloof dat het Woord van God duidelijk openbaart dat we als christenen verantwoordelijk zijn voor de samenleving en de natie waarin we leven. Helaas lijkt het mij dat de grote meerderheid van christenen nog nooit heeft nagedacht over deze verantwoordelijkheid. Het lijkt er echter op dat de Heilige Geest in deze cruciale tijd opnieuw de aandacht richt op de schuld die alle niet-Joodse christenen aan het Joodse volk verschuldigd zijn. In Johannes 4:22 verklaarde Jezus een eenvoudige, maar diepe waarheid: 'Redding is uit de Joden.' Deze verklaring benoemt objectieve historische feiten. Zonder de Joden zouden er geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en vooral geen Redder zijn geweest. Verlossing - en elke geestelijke zegening die daarbij hoort - is tot de heidenen gekomen door één en hetzelfde kanaal: het Joodse volk.

Als heidenen kunnen we deze schuld op geen enkele manier daadwerkelijk terugbetalen. Er zijn echter verschillende manieren waarop we het op zijn minst kunnen erkennen. Een van de belangrijkste is door vurige, oprechte voorbede voor Israël, stevig gebaseerd op de profetische Schrift. Op deze manier kunnen we de geweldige ervaring aangaan om samen met God werkers te zijn voor het uiteindelijke herstel van Israël.

Wat te bidden?
Jeremia 31:7 openbaart een reactie die God nodig heeft als Hij Israël bijeenbrengt. Het is gebed. We moeten zeggen: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël. Dit betekent duidelijk bidden voor de redding van Israël. God is specifiek in wat Hij vereist. Hij zegt niet alleen: 'Bid voor Israël', maar specifiek: 'Bid om hun redding'. In Ezechiël 36:37 vinden we nog een voorbeeld van een gebed waarin God Zelf openbaart waarvoor Hij van Zijn volk verlangt dat ze bidden: Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen.
Toen ik Ezechiël 36 van vers 23 tot 37 in het Hebreeuws las, telde ik ooit dat God achttien keer achter elkaar zegt: 'Ik zal...' Nooit suggereert Hij dat Zijn acties om Israël te herstellen voortkomen uit een andere bron dan Zijn eigen wil. Maar vers 37 brengt het delicate evenwicht naar voren tussen Gods vooraf bepaalde doel en de reactie van de mens. God zegt in feite: 'Ook al staat wat ik ga doen vast, ik zal het niet doen totdat het huis van Israël Mij vraagt ​​het voor hen te doen.'

Het doel van gebed
Dit onderstreept het belangrijkste doel van gebed. Het is niet zo dat we God zover moeten krijgen dat hij doet wat wij willen. Het is dat wij instrumenten kunnen worden waardoor God kan doen wat Hij wil. Hier in Ezechiël 36:37 staat een perfect voorbeeld. Israël wordt niet gevraagd een gebed te improviseren of een eigen keuze te maken. God heeft al verklaard wat Hij zal doen. Hij wacht echter op Israël om in overeenstemming te komen met Zijn wil en Hem te vragen te doen waartoe Hij Zichzelf reeds heeft toegewijd.
Ondertussen geeft God christenen met een heidense achtergrond de verantwoordelijkheid en het voorrecht om namens Israël 'in de bres te staan'. Dit doen ze door namens Israël te pleiten voor de barmhartigheden die hen door God zijn beloofd, maar die de meerderheid van de Israëlieten door hun eigen geloof nog niet kan bevatten.Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U voor Uw trouw aan Israël. U heeft de wereld gezegend door Uw volk en ik zegen hen. Ook bid ik HEER, red Uw volk, het overblijfsel van Israël. In Jezus' naam, Amen
Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN/ SPAANS SPREKENDE GEBIEDEN

Bid dat het team in Peru, dat werkt te midden van de pandemie, gemotiveerd is om te blijven doorgaan met het vertalen en opnemen van Dereks radioprogramma’s in de Ayacucho Quechua taal. Ze zouden al snel aan het redigeren toe kunnen zijn!