Shop Doneer

Een meetsnoer van gerechtigheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Zoals een Vader bewogen is met zijn kinderen, zo is de Heer bewogen met mij
Indien ik ooit de bede van de geringen heb afgeslagen, de ogen van de weduwe heb laten versmachten, of ooit mijn bete (brood) alleen gegeten, zonder dat de wees daarvan at... (Job 31:16,17, NBG)
Jobs woorden in dit Bijbelvers zijn opmerkelijk. In de Bijbel lezen we dat hij zonden belijdt die hij zelf niet heeft begaan en waaraan hij zelf niet schuldig was. Heel veel belijdende christenen vandaag echter, zouden best schuldig kunnen zijn aan die zonden.
Job heeft het over drie groepen mensen: de armen, de weduwen en de wezen. In feite zegt hij: ,,Als ik niet heb gedaan wat ik voor hen zou hebben moeten doen, dan ben ik een zondaar en heb ik gefaald in het nakomen van mijn fundamentele verplichtingen als gelovige." Verder zegt hij:
Indien ik ooit een zwerveling heb gezien zonder kleed en een arme zonder bedekking; indien zijn lendenen mij niet hebben gezegend, en hij zich niet verwarmd heeft met de vacht mijner schapen; indien ik ooit mijn hand heb opgeheven tegen een wees, omdat ik in de poort bijstand voor mij zag, zo valle mijn schouder uit zijn gewricht, en breke mijn arm van zijn pijp af. (vers 19-22)
Job droeg zorg voor de mensen die geen voedsel, kleding of familie hadden om voor hen te zorgen. Vervolgens zegt hij dat als zijn arm niet voortdurend bezig zou zijn geweest met deze daden van genade en gulheid, dan zou die arm eigenlijk niet bij zijn lichaam mogen horen. Zijn gezichtspunt is totaal anders dan het idee dat veel mensen vandaag hierover hebben. Dit was de standaard van gerechtigheid van de aartsvaders, zelfs voordat de wet van Mozes of het evangelie er was. God verwacht dat wij deze vorm van gerechtigheid in de Kerk gaan herstellen, door van start te gaan met het zorgen voor wezen, weduwen, en hen die geen voedsel, kleding of onderdak hebben.

Dank U Heer, dat U zo'n zorgende God bent. Ik erken dat God van mij verlangt dat ik deze vorm van gerechtigheid herstel in de Kerk - het zorgen voor hen die in nood zijn. Zoals een Vader bewogen is met zijn kinderen, zo is de Heer bewogen met mij. Amen.