Shop Doneer

Eén met God

Leestijd: 1 min.
Onze laatste, duidelijke vergelijking over aanbidding vinden we in 1Korinthe 6:16-17. Dit is een openhartige passage, zoals de hele Bijbel openhartig is. Paulus zegt:
Of weet u niet, dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de HEERE verbindt, is één geest met Hem.
Zelf moeten we dit stuk ook openhartig lezen en durven het contrast te zien en toe te passen. Paulus spreekt hier eerst over immorele seksuele eenwording. Maar parallel daaraan spreekt hij over de persoon die zich in de geest hecht aan de HEER. Met andere woorden, er zijn twee soorten gemeenschap, lichamelijke en geestelijke. Aanbidding is een geestelijke gemeenschap - de enige manier waarop onze geest rechtstreeks met God gemeenschap kan hebben. En uit die gemeenschap komt vrucht voort.
Dus als je aan aanbidding denkt, herinner je dan dat dit de manier is waarop jouw geest gemeenschap krijgt met Gods Geest. Uit deze gemeenschap komt vrucht voort. In het geestelijke, precies zoals in het natuurlijke, leidt gemeenschap tot een schepping.
In het aanbidden van God wordt nieuwe openbaring geboren, over wie Hij is, over wie jij bent en mag worden in zijn kracht, en over de bestemming die Hij voor je heeft.
Tenslotte
Neem er de tijd voor om na te denken over de opeenvolging die we afgelopen periode hebben behandeld, en die zijn climax bereikt in de gemeenschap met God: dankzegging, lofprijs, aanbidding. Wees gul met je dankzegging en je lofprijs, maar bedenk steeds aan dat aanbidding de climax is - gemeenschap met God en de ontmoeting met zijn heiligheid, waar vrucht uit voortkomt.

Vader, dank U wel voor het onvoorstelbare voorrecht dat ik me - door het offer van Jezus - mag hechten aan U om één met U te zijn. Ik wil U danken, uw grootheid bezingen, en aanbidden met mijn hele hart. Amen.