Shop Doneer

Eén met God

Leestijd: 2 min.

Onze laatste, duidelijke vergelijking over aanbidding vinden we in 1 Korinthe 6:16-17. Dit is een openhartige passage, zoals de hele Bijbel openhartig is. Paulus zegt:

Of weet u niet, dat wie zich met een hoer verbindt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de HEERE verbindt, is één geest met Hem.

Zelf moeten we dit stuk ook openhartig lezen en durven het contrast te zien en toe te passen. Paulus spreekt hier eerst over immorele seksuele eenwording. Maar parallel daaraan spreekt hij over de persoon die zich in de geest hecht aan de HEER. Met andere woorden, er zijn twee soorten gemeenschap, lichamelijke en geestelijke. Aanbidding is een geestelijke gemeenschap - de enige manier waarop onze geest rechtstreeks met God gemeenschap kan hebben. En uit die gemeenschap komt vrucht voort.

Dus als je aan aanbidding denkt, herinner je dan dat dit de manier is waarop jouw geest gemeenschap krijgt met Gods Geest. Uit deze gemeenschap komt vrucht voort. In het geestelijke, precies zoals in het natuurlijke, leidt gemeenschap tot een schepping.

In het aanbidden van God wordt nieuwe openbaring geboren, over wie Hij is, over wie jij bent en mag worden in zijn kracht, en over de bestemming die Hij voor je heeft.

Tenslotte

Neem er de tijd voor om na te denken over de opeenvolging die we afgelopen periode hebben behandeld, en die zijn climax bereikt in de gemeenschap met God: dankzegging, lofprijs, aanbidding. Wees gul met je dankzegging en je lofprijs, maar bedenk steeds aan dat aanbidding de climax is - gemeenschap met God en de ontmoeting met zijn heiligheid, waar vrucht uit voortkomt.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het onvoorstelbare voorrecht dat ik me - door het offer van Jezus - mag hechten aan U om één met U te zijn. Ik wil U danken, uw grootheid bezingen, en aanbidden met mijn hele hart. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.