sluit
Shop Doneer

Een nieuw denken

Leestijd: 2 min.

In een tijd van spanning en emotionele druk wil de Heer ons in volkomen vrede bewaren. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat we onze gedachten standvastig op Hem richten. Toch is dit soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ik wil twee dingen behandelen die ons vertrouwen op de Heer kunnen ontwikkelen.

Allereerst moeten we vernieuwd worden in ons denken. Ons denken wordt uiteindelijk gestuurd, gemotiveerd en beheerst door geestelijke krachten, dus om echt te leren vertrouwen, moeten we een andere soort geest toelaten ons denken te beheersen, dan de geest die het denken van deze wereld beheerst. Paulus zegt in Efeziërs 4:21b-23:

de waarheid is in ​Jezus​, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken...

In Romeinen 12:2 schrijft hij het nog eens: word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.

Laat dus een andere geest binnenkomen en de beheersing van je denken overnemen en je gedachten opnieuw programmeren, zodat je nieuwe inzichten, doelen en gedachtenpatronen krijgt. In 2 Timotheüs 1:7 beschrijft Paulus het contrast tussen de geest die in de mensen van deze wereld werkzaam is, en de geest die werkzaam zou moeten zijn in een kind van God. Hij zegt:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (oftewel 'angst'), maar van kracht en ​liefde​ en bezonnenheid. (of zoals in Engelse vertalingen staat: zelfbeheersing en een standvastig denken).

Dit gaat over de Heilige Geest, die we kunnen uitnodigen om onze gedachten te beheersen! Als die Geest ons denken beheerst, dan zal Hij de geest van vreesachtigheid uitdrijven.

De tweede stap om volhardend vertrouwen op God te ontwikkelen, is dat we ons richten op het positieve. In Filippenzen 4:6-7 zegt Paulus:

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (NBG)

Je kunt de vrede van God niet beredeneren, omdat die vrede alle verstand te boven gaat. Het is iets dat ons bevattingsvermogen overstijgt. We hoeven het alleen maar te ontvangen. Neem een moment en dank God heel bewust voor die bovennatuurlijke vrede.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mijn denken vullen met Uw Heilige Geest - die een Geest is van kracht, van liefde en van standvastigheid. Dank U voor Uw bovennatuurlijke vrede, die al mijn gepieker en menselijke redeneringen te boven gaat! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VIETNAM

  • Bid dat veel gelovigen de 11 Derek Prince boeken zullen ontvangen die al zijn vertaald en gedrukt in het Vietnamees.
  • De Kerk in Vietnam groeit, en we kennen twee voorgangers die grotere gebouwen nodig hebben. Bid dat zich geschikte locaties aandienen.