Shop Doneer

Een nieuw lied

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 70

Een nieuw lied
Zing voor de HEERE een nieuw lied,zing voor de HEERE, heel de aarde.Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.(Psalm 96:1-2)God spoort ons aan om onze lofprijs aan Hem op verschillende manieren te uiten. In het bijzonder zegt Hij dat we voor de Heer ‘een nieuw lied’ moeten zingen. God wil niet dat de lof aan Hem oud wordt of afgezaagd, voornamelijk een ‘routinezaak’.In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Paulus aan de christenen in Efeze over drie verschillende manieren waarop we God kunnen prijzen en aanbidden. In hoofdstuk 5:19 noemt hij als middelen hiervoor ‘psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’.Ik meen te begrijpen dat psalmen de liederen zijn die voor ons zijn opgetekend in het geïnspireerde Woord van God. Lofzangen zijn de mooie, traditionele liederen van de Kerk, die gewijd zijn door hun ouderdom en doordat ze zoveel zijn gebruikt en nog steeds gebruikt worden; ze drukken ons geloof en onze aanbidding uit. Maar er worden ook zogenaamde ‘geestelijke liederen’ genoemd. Ik geloof dat de psalmist dit bedoelt met ‘een nieuw lied’. Dat is niet een lied dat van tevoren is geschreven. Dat is iets wat ons spontaan door de Heilige Geest wordt ingegeven (de NBV schrijft hier dan ook: ’liederen die de Geest u ingeeft’), wanneer we de tegenwoordigheid van God naderen en Hem beginnen te aanbidden - en we weer een nieuw facet ontdekken van de verlossing die Hij ons bracht.Het is dus de Heilige Geest Die ons een nieuw lied geeft, misschien in onze eigen woorden, of misschien in een taal die ons door Hem wordt gegeven. Het is altijd een spontane reactie op een nieuwe openbaring van het veelomvattende verlossingswerk van God.

Hemelse Vader, dank U wel dat U in Uw Woord een veelheid aan manieren en wegen heeft geopenbaard waarop we U kunnen loven, prijzen en aanbidden! Help mij om hierin te groeien Heer, in het bijzonder in het zingen van ‘een nieuw lied’… Amen.